23. septembra je bil objavljen razpis za ERC projekte za začetek samostojne raziskovalne poti 2022 (ERC Starting Grant 2022) z zaključnim rokom 13. januar 2022.

Evropska Unija je 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERC) kot prvo evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav z vseh znanstvenih področij brez vnaprej določenih prioritet. Spodbuja delovanje že uveljavljenih vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk, kot tudi skrbi za rast prihodnje generacije raziskovalcev v Evropi. Pri izboru projektov in podeljevanju finančnih sredstev sledi edino kriteriju znanstveni odličnosti.

ERC vsako leto izbere in financira najbolj kreativne raziskovalce in raziskovalke ne glede na njihovo nacionalnost ali starost, da izvajajo svoje projekte v Evropi. Ponuja štiri dolgoročne in finančno bogate sheme raziskovalnih projektov: ERC projekt za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant),  ERC projekt za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant), ERC projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) in ERC projekt za sinergijo raziskav (Synergy Grant). Z dodatno shemo ERC projekt za presojo inovacijskega potenciala (Proof of Concept) pomaga nosilcem ERC raziskovalnih projektov pri premostitvi razkoraka med pionirskimi raziskavami in zgodnjo fazo njihove komercializacije ali družbene aplikacije.

Do začetka Obzorja Evropa je Evropski raziskovalni svet financiral že več kot 10.000 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk na različnih stopnjah njihove kariere in več kot 75.000 doktorskih študentov, podoktorskih raziskovalcev in drugih sodelavcev v njihovih raziskovalnih skupinah. Prizadeva si pritegniti najboljše raziskovalce in raziskovalke iz vsega sveta, da bi raziskovali v Evropi. Ima sklenjene dogovore s ključnimi raziskovalnimi agencijami po svetu, da imajo njihovi raziskovalci in raziskovalke možnost za določen čas sodelovati na ERC raziskovalnih projektih v Evropi.

Evropski raziskovalni svet vodi neodvisno upravljalsko telo, Znanstveni svet, ki ga sestavlja 22 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk z različnih znanstvenih področij. Trenutno mu predseduje Jean-Pierre Bourguignon. Proračun ERC je del Obzorja Evropa.

V Sloveniji si prizadevamo povečati število pridobljeni ERC projektov, zato ARRS ponuja več podpornih ukrepov za slovenske raziskovalce in raziskovalke (Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC in Komplementarna shema za prijavitelje na ERC razpise, ki so prejeli dobro oceno, ne pa financiranja ERC).

Na voljo so naslednje možnosti podpore:

  • informiranje (informativni dogodki, ERC čitalnice)
  • praktično svetovanje pri pisanju (delavnice s primeri, generalke za intervju),
  • strateška pomoč raziskovalnim organizacijam.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva preko spletne strani ERC. Dodatne informacije v pomoč prijaviteljem so na spletni strain MIZŠ ali na spletni strani ERC.

Vir: gov.si