Slovenski podjetniški sklad je sicer v mesecu septembru 2021 že objavil štiri vavčerske javne pozive, in sicer

Pozivna dokumentacija, obrazci, vzorci pogodb in ostale informacije so na voljo na spletni strani slovenskega podjetniškega sklada.

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih in vavčer za udeležbo gospodarskih delagacij v tujino lahko podjetje (po pogojih iz javnega poziva) uporabi tudi za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj, vendar največ en Vavčer za mednarodne forume (sofinanciranje stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah (sofinanciranje stroškov kotizacije, prevoza, nočitev in B2B) . V kolikor bi podjetje želelo koristiti oba vavčerja, je to možno le, v kolikor ne gre (v celoti ali delno) za iste dneve prisotnosti podjetja na EXPO 2020 Dubaj.

Vavčerji so odprti do 31. 03. 2023.