10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. V ta namen objavljamo nagovor ministra za zdravje, Janeza Poklukarja, ki si ga lahko preberete v nadaljevanju.

Spoštovani,

skrb za zdravje je nekaj, kar vse prevečkrat jemljemo za samoumevno.

A če nas je minulo leto in pol kaj naučilo, je to, da je zdravje še kako pomembno. Zdravo telo in zdrav duh. Če se bolezen pokaže z bolečino, obiščemo zdravnika in vemo, kje najti pomoč. Duševne stiske pa si po eni strani težje priznamo, tudi podpora in pomoč pa sta marsikje še vedno težje dostopna.

Zavedam se, da je pandemija covida-19 še poglobila stiske posameznikov. Opazili smo izrazit porast posledic na duševnem zdravju, ki jih je mogoče pripisati epidemiji. Soočamo se s porastom odvisnosti, nespečnosti, tesnobe, vedenjskih in čustvenih težav, še posebej pri otrocih in mladostnikih.

Zaradi posledic epidemije na duševno zdravje, je potrebno okrepiti vse aktivnosti podpore in pomoči ljudem v stiski. Pomembno je, da naše okolje in vse podporne službe razumejo pomen učinkovitega pristopa k obvladovanju stisk in med sabo sodelujejo.

Pred Svetovnim dnevom duševnega zdravja, ki letos 10. oktobra poteka pod sloganom: »Skrb za duševno zdravje vseh, uresničimo to«, sem sklical 2. sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje. Na svetu smo obravnavali stanje na področju duševnega zdravja in že realizirane aktivnosti. Posvetili smo se tudi načrtom za v prihodnje.

Na ministrstvu za zdravje smo sprejeli kar nekaj ukrepov za izboljšanje stanja. Veseli me, da bo do konca leta delujočih že 25 od načrtovanih 29 Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Širijo se tudi Centri za duševno zdravje odraslih, ki vključujejo tudi mobilne skupnostne time. Zaradi porasta urgentnih napotitev, smo povečali kapacitete na Univerzitetni Psihiatrični kliniki Ljubljana in v Službi za otroško psihiatrijo v UKC LJ, ki je v novem dnevnem centru že sprejela v obravnavo prve otroke. Pedopsihiatrične kapacitete so se povečale tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Objavljen je bil prvi javni razpis za specializacije desetih kliničnih psihologov, kar bo ublažilo kadrovsko stisko na tem področju.

Zagotovili bomo tudi dodaten kader za organizacijo nujnih obravnav pri otrocih in informacijsko podporo, ki bo to omogočala.  

Ministrstvo za zdravje je hkrati za 2,8 milijona na letni ravni finančno podprlo kadrovske in programske širitve NIJZ, ki so namenjene koordinaciji in izvajanju konkretnih ukrepov za boljše duševno zdravje. Pospešili smo postopek novelacije Zakona o duševnem zdravju, ki bo implementiral sodbi Ustavnega sodišča iz leta 2015 in 2019. Vlada RS ga bo obravnavala predvidoma do konca oktobra.

Svet za duševno zdravje se je seznanil s predlogom Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2021-2023. Akcijski načrt vključuje tudi nove nujne ukrepe za blažitev krize zaradi epidemije in posledičnih zdravstvenih, gospodarskih, socialnih, društvenih in drugih rizičnih dejavnikov za težave v duševnem zdravju. Akcijski načrt bo do sredine novembra posredovan v potrditev Vladi RS.

Duševnemu zdravju moramo nameniti več pozornosti – tako zdravstvo, odločevalci, kot tudi javnost. O tem moramo govoriti, da bodo vsi, ki so v stiski ali trpijo za kakršnokoli duševno boleznijo, prepoznali znake in čim prej poiskali primerno obravnavo. Tega se kot minister za zdravje zelo zavedam.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu duševnega zdravja vam polagam na srce, da pazite nase in na svoje počutje. Duševna stiska ni in nikoli ne sme biti tabu tema. O tem moramo govoriti, si pomagati in vsem, ki ga potrebujejo, tudi omogočiti dostop do zdravljenja. Za to si bom vedno prizadeval. Pazite nase in ostanite zdravi.

Hvala.                                                                                                      

Janez Poklukar

minister za zdravje

 

Vir: gov.si