Vabljeni na strateški posvet o sledljivosti medicinskih pripomočkov z naslovom “Najprej skeniraj, potem implementiraj”, ki bo potekal v sredo, 13. 10. ob 14.00, na platformi Zoom. Dogodek organizira skupnost HealthDay.si.

Na posvetu bo skupina strokovnjakov osvetlila različne vidike za zagotovitev sledljivosti medicinskih pripomočkov v celotnem zdravstvenem sistemu.

PROGAM in sodelujoči

14:00 Pozdravni nagovor Gregor Cuzak in Urška Rauter Gaber – voditelja skupnosti HelathDay.si

14:05 Uvod dr. Gordana Živec Kalan – Medico Veritas Postojna

14:15 Okrogla miza – voditelj pogovora: Mojca Cvirn, SRC Infonet 7 Think Tank HealthDay.si

15:00 Povzetki strateškega posveta – Urška Gaber Rauter

Posvet bo moderirala Mojca Cvirn. SRC Infonet. Prijavite se lahko TUKAJ.