Sporočamo, da Evropska komisija vabi k sodelovanju na odprtem javnem posvetovanju o direktivi o spletni dostopnosti (WAD) digitalnih vsebin, s posebnim poudarkom na dostopnosti za invalide in starejše.

Posvet je namenjen zbiranju mnenj vseh zainteresiranih strani, vključno z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi ter neodvisnimi telesi, ki se ukvarjajo z dostopnostjo. Posvet nagovarja nevladne organizacije in organizacije, ki zastopajo invalide in starejše ljudi, vključno z industrijo in ponudniki tehnologije, akademsko javnostjo, strokovnjaki za dostopnost in navsezadnje tudi državljani, zlasti invalide ter starejši ljudje.

Vse naštete skupine imajo mnenje in vpogled v to, kaj se je spremenilo zaradi direktive in njenih izvedbenih aktov, ali so še primerni za namen, kakšen je vpliv nedavnega tehnološkega napredka in ali še obstajajo vrzeli v smislu, kaj je potrebno spremeniti in izboljšati za bolj vključujoče in dostopne spletne vsebine javnega sektorja. To je vaša priložnost, da vplivate na prihodnost zakonodaje o digitalni dostopnosti v EU.

Funka, PwC in OpenEvidence v imenu Evropske komisije izvajajo pregled direktive o spletni dostopnosti. Pri tej nalogi zbirajo in analizirajo podatke, poročila, izkušnje in prispevke iz vseh držav članic. Odprto javno posvetovanje je pomembno, saj se s tem zagotovi čim širši krog različnih perspektiv.

Če bi se radi pridružili in podali svoje mnenje, lahko to storite tako, da rešite digitalno anketo. Anketa se nahaja na spletu, in sicer v polni obliki (s predgovorom) in skrajšani obliki.

Po zbiranju informacij iz vseh omenjenih različnih virov bo sestavljeno poročilo, ki bo pokazalo, kako učinkovita je direktiva, iz česar bodo izšla tudi priporočila za možne izboljšave.

Posvet oz. zbiranje mnenj bo odprto do 25. 10. do polnoči (CET).

Vabljeni k sodelovanju.