Ministri za zdravje so na neformalnem srečanju v Sloveniji govorili o gradnji odporne zdravstvene unije. Razpravljali so o pomembnih temah za evropske zdravstvene sisteme ter se seznanili z aktualnim stanjem pandemije in vidiki cepljenja, ki jih je predstavila Evropska komisija.

»Vodenje razprave o gradnji odporne zdravstvene unije je za slovensko predsedovanje ena od prednostnih nalog. Pandemija je pokazala ranljivost naših zdravstvenih sistemov, zato so se ministri strinjali, da je treba ukrepati zdaj in okrepiti sodelovanje med državami članicami, še posebej na področju povečanja dostopnosti in zagotavljanja dobavljivosti zdravil,« je povedal minister Janez Poklukar in dodal, da so ministri z razpravo prispevali k pripravi sklepov Sveta EU, ki bodo obravnavani na decembrskem Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov.

Ministri in ministrice so se strinjali, da je treba zagotoviti boljšo avtonomijo EU na področju zdravil, predvsem z izboljšanjem proizvodnih kapacitet za zdravila znotraj EU. Pandemija je namreč razkrila visoko stopnjo tveganja, če smo preveč odvisni od trgov zunaj EU.

Predloge slovenskega predsedstva glede nujnosti okrepljenega sodelovanja med državami, povečanega finančnega vlaganja v zdravje in podpore izvajanja inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme so ministri podprli. Med poudarjenimi predlogi so največ podpore prejeli načini za boljše črpanje sredstev EU za naložbe v zdravje in prepoznavanje primerov dobre prakse učinkovitih zdravstvenih sistemov, ki bodo lahko vpeljani tudi v druge države članice.

Države članice so pohvalile prizadevanje Slovenije kot predsedujoče za napredek pri zakonodajnem trojčku in si želijo čimprejšnjega sprejetja dokumentov v Evropskem parlamentu. Razpravljali so tudi o predlogu HERA, za katerega so se države članice strinjale, da mora biti telo, ki se bo sposobno odzivati na vse grožnje za zdravje.

Ministri so v zadnjem sklopu zasedanja razpravljali o aktualnem stanju pandemije, dosežkih sodelovanja in nadaljnjih skupnih korakih za varno jesen. Ti vključujejo nadaljevanje aktivnosti za precepljenost Evrope, poleg tega pa tudi upoštevanje priporočil in izvajanje ukrepov za zajezitev pandemije. Opozorili so na primer dobre prakse, digitalno covidno potrdilo, ki državljanom omogoča preprosto potovanje znotraj EU.

Minister Poklukar je v razpravi poudaril: »Zagotavljanje cepiv, široko zastavljena cepilna strategija in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov, kot sta nošnja maske in redno testiranje, so obrodili sadove.«

Velik delež precepljenih na evropski ravni je prispeval k umiritvi epidemičnih razmer. Evropa namreč presega skupno precepljenost odraslega prebivalstva v več kot 70 %. »Pa vendar na drugi strani ostajajo dezinformacije in oklevanje pri odločitvi za cepljenje proti covidu-19,« je še opozoril minister.

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides je ministrom predstavila napredek pri cepljenju proti covidu-19. »Naša skupna strategija cepljenja se je izkazala za oprijemljiv uspeh, stopnja cepljenja pa se po vsej EU še povečuje. Toda v nekaterih državah članicah je stopnja cepljenja še vedno skrb vzbujajoče nizka. Narediti moramo vse, da se to ne spremeni v pandemijo necepljenih, bodisi v EU bodisi po vsem svetu. Danes sem ministre za zdravje pozvala, naj ne zapustijo preostalega sveta in izpolnijo svoje globalne zaveze. Če ne cepimo preostalega sveta, nismo varni. Uspeh strategije EU za cepiva je pokazal, kako pomembna sta sodelovanje in solidarnost EU pri odzivanju na čezmejne zdravstvene grožnje. To je načrt in model, ki mu sledimo pri skupnem delu za izgradnjo močne evropske zdravstvene unije,« je dejala na novinarski konferenci ob koncu zasedanja.

Evropska komisarka je predstavila stanje glede precepljenosti v Evropi in skupne cilje, ki si jih moramo v luči evropske solidarnosti zastaviti za dosego precepljenosti na svetovni ravni.

Srečanje je potekalo v hibridni obliki, na Brdu so tako zasedali zdravstveni ministri Češke, Nemčije, Francije in Švedske, preostali ministri pa so sodelovali po spletni povezavi.

Srečanja so se poleg evropske komisarke udeležili tudi regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans P. Kluge ter na daljavo direktorici Evropske agencije za zdravila (EMA) Emer Cooke in Evropskega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (ECDC) Andrea Ammon.

Vir: gov.si Ministrstvo za zdravje