Obveščamo vas, da je na spletni strani projekta PHARAON objavljen javni razpis za ponudnike tehnoloških rešitev, s katerimi lahko prispevajo k izboljšanju počutja starejših odraslih.

Projekt Pharaon (Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje), ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020, želi izboljšati dostojanstvo in dobro počutje starejših odraslih ter povečati njihovo neodvisnost z zagotavljanjem izboljšanih rešitev za pametno in aktivno življenje. Projekt je ustvaril nabor prilagodljivih in interoperabilnih odprtih platform, ki ponujajo napredne storitve, naprave in orodja, vključno z internetom stvari (IoT), robotiko, umetno inteligenco, upravljanjem podatkov, računalništvom v oblaku, pametnimi nosljivimi elektronskimi napravami in pametno analitiko. Platforme projekta Pharaon temeljijo na najsodobnejših odprtih platformah in že vključujejo obstoječe tehnologije.

Konzorcij projekta Pharaon je ustvaril začetno platformo in ponuja nabor rešitev, ki ustrezajo osnovnim potrebam vsake pilotne lokacije. Ta javni razpis je priložnost za druge ponudnike rešitev, da prispevajo projektu svoje tehnologije, s čimer dokažejo, da so njihove rešitve združljive z odprto platformo projekta Pharaon in hkrati podpirajo trenutni razvoj in izboljšanje celotnega ekosistema Pharaon.

Pomembne informacije

Kdo se lahko prijavi: mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, industrijske organizacije

Rok za oddajo vlog: 31. 12. 2021 do 17. ure

Trajanje projekta: 6 mesecev

Višina razpoložljivih sredstev: 1.000.000 EUR (podprtih bo predvidoma 20 projektov v višini 50.000 EUR)

Do razpisne dokumentacije in vseh informacij o postopku prijave lahko dostopate na spletnem mestu: https://www.pharaon.eu/open-calls/