V petem javnem transnacionalnem razpisu za kolaborativne inovacijske raziskovalne projekte na področju personalizirane medicine sodeluje 34 ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost, vključno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS.

Razpis bo predvidoma odprt 1. decembra 2021.

Rok za oddajo prijav v prvi fazi je predviden 17. februarja 2022. Rok za oddajo prijav v drugi fazi je predviden 14. junija 2022.

Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021.

Predvideni partnerji v razpisu (sodelovanje vseh še ni dokončno potrjeno):  Avstrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čile, Hrvaška, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Latvija, Luksemburg, Norveška, Panama, Poljska, Romunija, Slovenija, Republika Južna Afrika, Španija, Švedska, Tajvan, Turčija.

Trajanje projektov:  Predvidoma 36 mesecev.

Upravičenci: Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu z nacionalnim aneksom v okviru javnega razpisa  ERA PERMED.

Razpisano sredstev: Predvidoma 420.000 EUR (za cel javni razpis).

Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).  Predvidoma financirana 1-2 projekta.

Več informacij: Najava objave skupnega transnacionalnega javnega razpisa “ERA PERMED Joint Call for Proposals 2020″.