Vabljeni na spletno delavnico z naslovom Umetna inteligenca v napovednem zdravstvenem varstvu: “Linking Food, Nutrition and Biomedical Data for Trustworthy AI in Predictive Healthcare”, ki bo potekala 17. novembra 2021 med 12:30-15:00. Delavnico organizira Kompetenčni center CLEC v sodelovanju s TETRAMAX.

V zadnjem desetletju je opravljenega veliko raziskovalnega dela na področju napovednega modeliranja z UI za vprašanja, povezana z zdravjem ljudi, in okolja. Reševanje vprašanj, povezanih z zdravstvenim varstvom, je omogočeno zahvaljujoč razpoložljivim zakladom biomedicinskih izrazov in standardov, ki igrajo ključno vlogo pri razumevanju zdravstvenih informacij ter velika količina zbranih zdravstvenih podatkov. Kljub velikemu številu razpoložljivih virov in opravljenega dela na področju zdravja in okolja pa še vedno ni zadosti virov podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri modeliranju hrane in prehrane ter njihovih medsebojnih povezav.

To je zlasti pomembno v času trenutne pandemije COVID-19, ko sta preskrba s hrano/živili, varnost ter zdrava prehrana in okolje, nujni za hitro okrevanje in premostitev krize ter dolgoročen trajnostni razvoj družbe. Na tej delavnici bomo podali pregled biomedicinskih virov (s poudarkom na enotnih medicinskih jezikovnih sistemih), ki so na voljo za izvajanje študij na področju zdravstvenega varstva. Predstavili bomo, kako je te vire mogoče uporabiti za različne zdravstvene študije. Predstavljene bodo metode UI za živila in prehrano ter viri, ki jih je mogoče nadalje uporabiti za raziskovanje povezav z biomedicinskimi koncepti. Na koncu bo prikazan primer napovedovanja diagnoze pacienta z uporabo podatkov iz elektronskih zdravstvenih kartotek.

Predavanje bo v angleščini in je brezplačno.

Predavatelji: Gjorgjina Cenikj, Gordana Ispirova, Eva Valenčič, Matevž Ogrinc, Tome Eftimov and Barbara, Koroušić Seljak, Odsek za računalniške sistema, Institut “Jožef Stefan”.

Udeležba je brezplačna! Vljudno vabljeni!

Prijave se zbirajo do 16. 11. 2021. Več informacij lahko dobite tudi v okviru Kompetenčnega centra CLEC (clec@ijs.si).

Iz vsebine delavnice:

  • Enotni medicinski jezikovni sistem – različni medicinski standardi, potrebni za standardizacijo
    biomedicinskih podatkov.
  • FoodViz – različni standardi, potrebni za standardizacijo podatkov o hrani in hranilni vrednosti.
  • Hrana/živila, kemikalije; Graf znanja o boleznih.
  • P-NUT – napovedovanje vrednosti makrohranil z uporabo opisov receptov.
  • Napovedovanje diagnoze pacienta z uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek.
PRIJAVA VABILO