10. november je na predlog Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) postal vsakoletni praznik posvečen znanosti, z namenom, da bi poudaril vlogo znanosti pri zagotavljanju in vzdrževanju miru in razvoja. Obeležujemo ga od leta 2001.

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih. Prav tako poudarja pomen znanosti v vsakdanjem življenju in ozaveščenosti javnosti o vlogi znanosti za miroljubno in trajnostno družbo.

V številnih medijih po svetu se poročanje o znanosti vse bolj uveljavlja kot eno od prednostnih področij. Vse več je prispevkov in člankov, v katerih novinarji ne poročajo zgolj o posameznih odkritjih, temveč s poglobljenim in tudi kritičnim pristopom zasledujejo podrobnosti. V mednarodni agendi znanost postaja temelj za gospodarski razvoj, družbeni napredek in nove ideje, ki bodo tlakovale pot v prihodnost.

Osrednja tema letošnjega dneva so podnebne spremembe, ki postajajo resna grožnja življenju milijard ljudi in planeta. Zato bo letošnje obeleževanje posebej poudarilo pomen razvijanja skupnosti, ki bodo pripravljene na tovrstne izzive.

Da se Unescovi programi in dejavnosti na področju znanosti izvajajo tudi v Sloveniji, skrbi predvsem Slovenska nacionalna komisije za UNESCO s svojimi člani. Tako imamo v Sloveniji kar 4 Unescove katedre, ki spodbujajo meduniverzitetno sodelovanje izven meja, od oktobra 2021 pa tudi prvi mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI). Eden izmed osrednjih Unescovih programov na nacionalni ravni pa je zagotovo nacionalni program L’Oreal-UNESCO Za ženske v znanosti, s katerim že dobrih 15 let opozarja na pomembno vlogo žensk v znanosti ter s štipendijami vsako leto podpre po tri mlade znanstvenice. V podporo znanosti bosta Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in njen odbor za družbene spremembe MOST konec novembra objavila ozaveščevalne infografike Unesca in Evropske unije o prepoznavanju teorij zarote ter kako se jim zoperstaviti, zlasti v času epidemije COVID-19.

Unescove katedre v Sloveniji:

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj bo obeležila tudi slovenska Mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet) z že tradicionalnim projektom Veselje do znanosti, ki ga izvaja Gimnazija Celje-Center in v katerem veselje do naravoslovnih znanosti, raziskovanja in eksperimentov  poveže številne Unescove šole iz vse Slovenije.

V organizaciji Slovenske znanstvene fundacije pa v obeležitev praznika poteka  Evropski festival znanosti.

V času od 9. do 24. novembra bo v Parizu potekalo 41. zasedanje Generalne konference UNESCO, na katerem bodo države članice med drugim sprejele ti. Unescovo priporočilo o odprti znanosti (Open Science). Gre za pomemben dokument, ki bo postavil temelje za standarde na tem področju v vseh državah sveta, pri njegovi pripravi pa je sodelovala tudi Slovenija s svojimi strokovnjaki in raziskovalci.

Naj svetovni dan znanosti za mir in razvoj služi za ozaveščanje o pomenu znanosti za napredek in dobrobit človeštva.

Povzeto po: gov.si