Naše člane in zainteresirano javnost obveščamo, da je Ministrstvo za kulturo RS objavilo Javni razpis za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022”. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih – podjetjih in drugih organizacijah – ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 € na projekt. 

Na razpis se lahko prijavijo majhna in srednje velika podjetja, ki si želijo izboljšati svoje že obstoječe izdelke/storitve oziroma razviti nove izdelke/storitve.

Za vsa zainteresirana podjetja bo Projektna pisarna GZS organizirala informativni dan, na katerem bomo predstavili vsebino razpisa in primere dobrih praks iz preteklih let. Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 6. 12. 2021 med 10.00 in 13.00 v prostorih GZS, na Dimičevi 13 v Ljubljani (Dvorana A – 1. nadstropje). Po informativnem dnevu bodo potekala tudi individualna srečanja, ki bodo potekala med 7. in 10. 12. 2021. 

Pripenjamo še povezavo do dogodka, ki je objavljen na spletni strani GZS.