Naše člane in zainteresirano javnost obveščamo, da je Ministrstvo za kulturo RS objavilo Javni razpis za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022”. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih – podjetjih in drugih organizacijah – ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 € na projekt. 

Na razpis se lahko prijavijo majhna in srednje velika podjetja, ki si želijo izboljšati svoje že obstoječe izdelke/storitve oziroma razviti nove izdelke/storitve.

Za vsa zainteresirana podjetja bo Projektna pisarna GZS organizirala informativni dan, na katerem bomo predstavili vsebino razpisa in primere dobrih praks iz preteklih let. Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 6. 12. 2021 med 10.00 in 13.00 v prostorih GZS, na Dimičevi 13 v Ljubljani (Dvorana A – 1. nadstropje). Po informativnem dnevu bodo potekala tudi individualna srečanja, ki bodo potekala med 7. in 10. 12. 2021. 

Pripenjamo še povezavo do dogodka, ki je objavljen na spletni strani GZS.

 

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu