Vlada je konec decembra sprejela Državni program obvladovanja raka 2022 – 2026.  S 1. januarjem 2022 je upravljanje programa od Ministrstva za zdravje prevzel Onkološki inštitut Ljubljana.

V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka so enako kot doslej zastavljeni trije ključni cilji: upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom v državi, povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe. Tudi skupna področja delovanja ostajajo podobna kot do sedaj: primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka.

Dokument najdete TUKAJ.