Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Rok za prijavo na razpis je 28. 02. 2022 do 14.00 ure.

Predmet javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022  je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov  in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
  2. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (višina sredstev skupaj s točko 2a je 16.400.000,00 EUR)
  3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (višina sredstev 1.200.000,00 EUR)
  4. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (4.000.000,00 EUR)

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje. Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v juliju 2022.

Način prijave, kriteriji, pogoji ter razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije.