V petek, 18. 2. 2021 je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 45 milijonov evrov sredstev bo namenjenih za raziskovalno razvojne projekte konzorcijev podjetij na področju prehoda na krožno gospodarstvo. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 17. 5. 2022 ter 3. 4. 2023.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški, ki so del eksperimentalnega razvoja in/ali industrijskih raziskav na projektu – stroški osebja, zunanjih izvajalcev, nakupa neopredmetenih sredstev in posredni stroški.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost (od najmanj 25 % do največ 60 %).

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Okvirna višina sredstev

Višina razpisanih sredstev je 45 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Rok za prijavo

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja:

  • oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022,
  • oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Dokumentacija

Besedilo razpisa je na voljo TUKAJ.

Razpis izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT). Agencija SPIRIT bo predvidoma organizirala informativne dneve – datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo še objavljene.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija so dosegljivi na spletni strani SPIRIT.