Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, ki jih upravlja ministrstvo. Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev. Razvojna sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi so že objavljeni, naslednji bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Cilj javnega razpisa, za katerega je namenjenih 80 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja. Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 5. 2022, drugi pa 3. 4. 2023.

Naložba 1: JR ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠKIH RRI VLAGANJ NA LESTVICI TRL 6-8 (45 mio EUR)

Prijavitelji: podjetja (MSP in velik) in konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij
Višina subvencije: do 500.000 EUR/projekt
Shema državnih pomoči: RRI shema (plače)
Trajanje projektov: do 2 let

Naložba 2: JR ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V RRI – DEMONSTRACIJSKE IN PILOTNE PROJEKTE (30 mio EUR)

Prijavitelji: podjetja (MSP in velika) in konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij
Višina subvencije: do 1.000.000,00 EUR/projekt
Shema državnih pomoči: RRI shema Regionalna shema (za pilotno postavitev)
Trajanje projektov: od 1 do 3 leta

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani javne agencije SPIRIT.

Javni razpis Eurostars 3 za leto 2022

Namen javnega razpisa, za katerega je namenjenih 1 milijon evrov je izvajanje programa Eurostars 3. Ta s sofinanciranjem podpira inovativne MSP-je in njihove partnerje pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Rok za oddajo vlog je 24. 3. 2022

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Cilji javnega razpisa, za katerega je na voljo 10 milijonov evrov, so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Rok za prijavo je 20. 4. 2022.

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

Javni razpis za podporo inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture (EPC)

Namen razpisa, za katerega je na voljo 18 milijonov evrov, je krepiti konkurenčnost gospodarstva na regionalni ravni in ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo preko sofinanciranja investicij v javno gospodarsko infrastrukturo, potrebno za delovanje ekonomsko poslovnih con. Roka za oddajo vlog sta 18. 4. 2022 in 19. 5. 2023.

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

Predstavitev razvojnih spodbud MGRT v letu 2022

Okvirni načrt objav razvojnih spodbud v 2022

Vir: gov.si