Gospodarska zbornica Slovenije, IKT horizontalna mreža in Združenje za informatiko in telekomunikacije vabijo na brezplačni informativni dan javnega razpisa za SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE ter INVESTICIJE AN PROBLEMSKIH OBMOČJIH v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Informativni dan bo potekal v sredo, 16. 03. 2022, od 10:00 do 13:30, v hibridni obliki (na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A in preko spletne platforme B2Match).

Poleg predstavitve javnega razpisa Spodbude za RRI bodo podrobno predstavljena tudi merila za pridobitev zadostnega števila točk za uspešno prijavo. Novost tokratnega razpisa so konzorciji ter merila in pogoji s področja varovanja okolja, predvsem krožnega gospodarstva ter blažitve podnebnih sprememb, ki so ključna za uspešnost prijave in pridobitev sredstev, zaradi česar bodo del programa organizirane v ta namen. Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem  raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa je 45.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je lahko podprtih vsaj 150 projektov.

Predstavljena bosta tudi javna razpisa s področja investicij:

  • Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
  • Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Obvezne so predhodne prijave preko spletne prijavnice do 15. 03. 2022. Število udeležencev v dvorani je omejeno.

AGENDA INFORMATIVNEGA DNEVA

Vabljeni, da se udeležite dogodka!