Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 18. 3. 2022 objavilo Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Višina razpisanih sredstev je 44 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač, stroški nakupa opreme, stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev, stroški zunanjih izvajalcev ter prav tako posredni stroški, povezani z izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju lahko znaša od najmanj 15 % do največ 70 % in se razlikuje glede na njegovo velikost in glede na fazo ter aktivnost izvajanja projekta.

Rok za oddajo vlog je 28. 04. 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija so dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: MGRT