V petek, 18. 3. 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj z Javno agencijo SPIRIT Slovenija objavilo Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bo dolgoročno omogočena večja produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti oziroma dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.
Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega razpisa

Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Rok za prijavo

Skrajna roka za prispetje vlog v letu 2022 sta:

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022, do 12.00 ure,
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022, do 12.00 ure.

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 01. 2022, do 12.00 ure.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedle investicije, če so bile registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme, intenzivnost pomoči pa lahko znaša med 10 % in 50 %.

Javni razpis in razpisna dokumentacija
  • Javni razpis (PDF)
  • Razpisna dokumentacija bo prijaviteljem na voljo v prvi polovici prihodnjega tedna.

Vir: MGRT in SPIRIT, javna agencija