Slovensko nizozemsko poslovno združenje (SDBP) vabi na hibridni dogodek Forum “GREEN DEAL, ORANGE STYLE!”, ki bo potekal v sredo, 30. 03. 2022, s pričetkom ob 11:00 CET (on-line in on-site v Tehnološkem parku Ljubljana, na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana).

V teh izrazito težkih časih Evropa stremi k izvajanju evropskega zelenega dogovora – gre za t.i. spremembo odnosa, ki nam omogoča, da dobro skrbimo za Zemljo, hkrati pa smo gospodarsko uspešni. Nizozemska je na tem področju vodilna sila, pri tem pa se ji želi hitro približati tudi Slovenija.
Dogodek  “GREEN DEAL, ORANGE STYLE”  bo potekal v angleškem jeziku, brez simultanega prevajanja – ne gre za pasivni dogodek, ampak za intenzivni interaktivni dogodek mreženja.

Teme bodo vključevale štiri različne, a enako pomembna področja, in sicer:
1. Hrana in biomasa
2. Ekonomija krožne gradnje in podnebno pametno gradbeno okolje
3. Trajnostno gospodarstvo, ekološke inovacije in nove tehnologije
4. Evropa naslednje generacije – financiranje zelene tranzicije

Tesno sodelovanje med Slovenijo in Nizozemsko bo Sloveniji omogočilo, da v bližnji prihodnosti postane prvo krožno malo gospodarstvo na svetu, medtem ko bo Nizozemska s svojimi dobrimi praksami in dobrim načrtom, postala prvo krožno veliko gospodarstvo.

Na dogodku bodo sodelovali govorci iz vseh omenjenih področij, vključno z akademskimi krogi, industrijo, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politik, končni cilj pa je mreženje med deležniki v virtualnem okolju.

PROGRAM.

Prijava in kotizacija.

Spletna stran dogodka za dodatne informacije.