V petek, 15. 4. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov v vrednosti 30 milijonov evrov (JR DEMO PILOTI NOO).

Upravičenci: konzorciji več podjetij od treh do osmih podjetij oz. samostojnih podjetnikov posameznikov

Rok za prijavo: 18. julij 2022

Skupna višina razpisanih sredstev: 30 milijonov evrov (Finančna sredstva za izvedbo zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost).

Namen: spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno- demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oz. demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije. Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Besedilo razpisa je na voljo TUKAJ.