Projekt SAPHIRe (Securing the Adoption of Personalised Health in Regions) je 3,5-letni projekt (2019-2022), ki ga vodi konzorcij sestavljen iz oddelek za gospodarstvo, znanost in inovacije flamske vlade, Agencije za javno zdravje Severne Irske, EIT Health/InnoStars in EuroBioForum Foundation (glej www.saphire-eu.eu).


Projekt je bil uveden za podporo razvoju in izvajanju personalizirane medicine v evropskih regijah, tudi v oddaljenih in redko poseljenih regijah, ter za vzpostavitev in podporo povezovanju med regijami. SAPHIRe je del družine CSA, ki prispeva k agendi ICPerMed, mednarodnega konzorcija za personalizirano medicino.

Koordinatorica SRIP Zdravje – medicina (SIS EGIZ) se je 25. in 26. aprila 2022 v Bruslju udeležila SAPHIRe zaključne konference z naslovom »Personalised Medicine in European Regions—A Roadmap to the Future of Medicine«. Dogodek je omogočil vpogled v to, kako regije prispevajo k razvoju in izvajanju personalizirane medicine. Po dveh letih spletnih srečanj in dela na daljavo je bil dogodek odlična priložnost za osebna srečanja.

Na dogodku so nastopili govorci četverne vijačnice; regionalni predstavniki, ki so razpravljali o pristopih politike, znanstveniki pa tudi predstavniki industrije, organizacij pacientov in drugih deležnikov, ki jih zanima personalizirana medicina, iz evropskih, nacionalnih in regionalnih subjektov. Na dogodku je bil poudarek na izkušnjah pridobljenih med izvajanjem projekta, dogodek pa je ponudil tudi priložnost za sodelovanje v medregionalnem povezovanju.

Hkrati z zaključno konferenco je 26. 4. 2022 potekal še VI Smart Health Pilot dogodek, prav tako v flamskem parlamentu v Bruslju. Dr. Alenka Rožaj Brvar je v sekciji Smart Health Demo Cases prestavila slovenski pilotni projekt Mobile Health (R)evolution – Advanced tools & advanced healthcare services for empowered and resposible patient. Predstavitvi so sledila vprašanja in mreženje.