Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je 13. 06. 2022 objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Sklodowska – Curie – Pečat odličnosti.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer:

  • za European Fellowships (EF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF-21 in / ali 
  • Global Fellowships (GF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF-21, in je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in ni bila sprejeta v sofinanciranje s strani Evropske komisije oziroma ni bila sprejeta v sofinanciranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost.

Upravičenci: Raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojen dejovnosti.

Upravičene raziskovalne organizacije, ki so pripoznale vrednost raziskovalnega projekta, razpolagajo z ustrezno infrastrukturo in lahko uspešno prilagodijo plan vključitve gostujočega raziskovalca, lahko nastopajo v vlogi gostiteljske institucije za vse raziskovalne projekte iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, ki jim je bil podeljen Pečat odličnosti na mednarodnem razpisu EK-2021.

Upravičene raziskovalne organizacije nastopajo v vlogi gostujoče raziskovalne organizacije za odlične raziskovalce katere koli narodnosti, vključno z raziskovalci, ki zadostijo pogoju Evropske komisije za reintegracijo, kot tudi za raziskovalce z velikim potencialom, ki si prizadevajo za ponovni zagon raziskovalne kariere, ob sočasnem upoštevanju pravila mobilnosti, ki izhaja iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.Upravičeni prijavitelji

Cilj javnega razpisa: spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Vrednost razpisa: Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov.

Rok za prijavo: 30. 06. 2022

Več informacij na strani ARRS vključno z razpisno dokumentacijo.