Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, objavila sklop osmih javnih razpisov v okviru tretjega stebra »Inovativna Evropa«, ki je namenjen zagotavljanju ustreznih pogojev za krepitev inovacijskih aktivnosti ter kreiranje prebojnih dosežkov z velikim potencialom za globalno komercializacijo.

16. junija objavljeni razpisi se nanašajo na steber Evropski svet za inovacije – podprogram EIC Pathfinder Challenges, ki bodo naslavljali strateške izzive v zgodnjih stopnjah razvoja novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01):

Upravičeni prijavitelji:- pravne osebe (npr. univerze, raziskovalne organizacije, mala in srednje velika podjetja) iz držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Sofinancirajo se konzorcijski projekti, v katerih sodelujejo najmanj trije konzorcijski partnerji iz treh različnih držav.

RAZPISUJE: Evropska komisija
VREDNOST RAZPISA: 167.000 000 EUR
DATUM OBJAVE: 16. 6. 2022
ROK PRIJAVE: 19. 10. 2022

Dodatne informacije: TUKAJ