The Innovative Health Initiative (IHI) oz. Inovativna zdravstvena pobuda razpisala dva razpisa in sicer IHI – razpis 1 in IHI – razpis 2.

IHI – razpis 1 je enostopenjski razpis za zbiranje predlogov z naslednjimi temami:

  • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities 
  • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
  • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
  • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Rok za oddajo vlog je: 20. september 2022

Več informacij na spletni strani:  https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-1

IHI – razpis 2 je dvostopenjski razpis za zbiranje predlogov z naslednjimi temami:

  • Topic 1: Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring 
  • Topic 2: Setting up a harmonized methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Rok za oddajo predlogov na prvi stopnji je: 20. september 2022

Več informacij na spletni strani:  https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-2

Vse dodatne informacije (razpisna dokumentacija, navodila za prijavitelje) so na voljo na spletni strani – IHI website. Razpisi IHI predstavljajo odlično priložnost za raziskovalce, da sodelujejo v medsektorskih projektih, katerih cilj je zagotoviti oprijemljive koristi za paciente. 

V primeru, da se vam razpisa zdi interesantna, vas prosimo, da svoj interes javite do 10. julija 2022 na e-mail monika.klemencic@sis-egiz.eu