Vabljeni, da se udeležite večdnevne konference na temo farmakogenomike – ESHG Pharmacogenetics, ki bo potekala med 22. in 24. septembrom v Portorožu.

Namen srečanja je predstaviti najnovejše znanje o farmakogenetiki: kliničnim zdravnikom, farmacevtom, kliničnim farmakologom, genetskim svetovalcem, kliničnim in molekularnim genetikom, ki se usposabljajo ali so certificirani, ter doktorskim študentom in raziskovalcem.

Program bo vključeval vabljena predavanja, ki bodo podala uvod v področje in predstavila najnovejše prodorne raziskave, razprave ter kratke ustne in predstavitve. Program je zasnovan tako, da omogoča produktivne razprave s strokovnjaki s področja in nudi udeležencem veliko priložnosti za predstavitev in razpravo o svojem delu.

Fakulteta za medicino Univerze v Ljubljani združuje strokovnjake s številnih področij farmakogenetike, znane po svojih pedagoških sposobnostih.

Vabljeni ste, da predložite povzetek za predstavitev kliničnega ali genetskega primera na kraju samem v obliki plakata ali kot kratko predstavitev.

Srečanje organizira Farmakogenetski laboratorij Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Evropskim združenjem za humano genetiko (ESHG).

Srečanje prav tako podpirata – HORIZON-WIDERA-action: PharmGenHUB (GA št. 101059870) in H2020 MSC ITN-action: TranSYS (GA št. 860895).

Takšno dogodki povečajo interakcije in spodbudijo izmenjavo znanja in izkušenj ter morda spodbudijo nova sodelovanja, ki bodo olajšala prenos novih ugotovitev v preventivne, prilagojene kurativne, promocijske in rehabilitacijske zdravstvene storitve za izboljšanje zdravstvenih rezultatov, zmanjšanje neenakosti v zdravju in spodbujanju dobrega počutja.

Dodatne informacije o dogodku, možnosti prijave, progamu, govorcih so na voljo v predstavitveni brošuri.