Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev za ERC projekte za sinergijo raziskav za leto 2023.

Upravičeni prijavitelji: V okviru razpisa lahko za sinergijske projekte, pri katerih koordinirano sodelujejo 2-4 vodilni raziskovalci, pridobite nepovratna sredstva v višini do 10 000 000 evrov za obdobje šestih let. Pogoji so naveden v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 300 000 000 EUR

Datum odprtja prijav: 13. 07. 2022

Rok prijave: 08. 11. 2022 do 17.00

Spletna stran z dodatnimi informacijami.