S 1. 7. 2022 smo postalo del konzorcija pri Horizon projektu SENIOR ECO-NECT in razvoj evropskih ekosistemov, posvečenih srebru in starajočemu se gospodarstvu

Splošni cilj projekta Senior Eco-Nect je pripraviti skupni akcijski načrt za podporo nastanku in razvoju evropskih ekosistemov, namenjenih srebrni ekonomiji in starajočemu se gospodarstvi ter s tem zagotoviti vključenost in medsebojno povezljivost med vsemi ključnimi deležniki inovacij.

Cilj projekta Senior Eco-Nect je:

  • Podpreti nastanek, rast, učinkovitost in medsebojno povezovanje vsaj 4 evropskih ekosistemov, posvečenih srebrnemu gospodarstvu.
  • Izkoristiti polni potencial sektorja srebrne ekonomije z integracijo ključnih področij, ki ciljajo na starajoče se prebivalstvo.
  • Zagotoviti vključevanje in medsebojno povezljivost med ključnimi inovacijskimi akterji iz štirih vijačnic okoli sektorja srebrnega gospodarstva na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter širše.
  • Povečajte učinkovitost in inovacijski potencial inovatorjev in projektov srebrnega gospodarstva z obravnavanjem ključnih izzivov in izkoriščanjem priložnosti, ki jih ponuja srebrno gospodarstvo.
  • Spodbujanje sinergij in dopolnjevanja med skupnim akcijskim načrtom Senior Eco-Nect in inovacijskimi programi javnih organov.
  • Slovensko inovacijsko stičišče je v tem projektu zadolženo za vodenje delovno skupino z naslovom “PEER LEARNING ACTIVITIES”: spodbujanje izmenjav in medsebojnega učenja med partnerji in vodji ekosistemov, izboljšanje upravljanja ter inovacij ekosistemov, podpiranje nastanka ekosistemov, posvečenih srebrnemu gospodarstvu in spodbujanje javne podpore s političnimi priporočili ter s tem povečanje medsebojne povezanosti gospodarstev.

Trajanje projekta: 24 mesecev (01/07/2022 – 30/06/2024)

Proračun: 500k €

Partnerji: