V torek, 6. 9. 2022 je potekal prvi konzrocijski sestanek partnerjev projekta SENIOR ECO-NECT.

Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje so zastopali prof. dr. Boris Cizelj, zaslužni prof. dr. Stane Pejovnik in Monika Klemenčič.

Na sestanku smo preverili napredek izvajanja nalog po posameznih delovnih sklopih. V delovni skupini (WP1) je bil dosežen velik korak naprej: podpisana je bila konzorcijska pogodba. V teku je še »projektni vodnik«, ki bo predvidoma dokončan do konca meseca septembra.

Prvi večji dogodek v okviru projekta se bo zgodil 30. septembra, kjer bo v Arras-u v Franciji potekal prvi osebni obisk ekosistema. Nadalje je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo 6. oktobra potekal »kick-off event«, ki ga bo organiziral SIS EGIZ ter istega dne še dve delavnici – vse to v okviru delovne skupine 2 (WP2), katero koordinira SIS EGIZ.

Napredek je bil dosežen tudi na področju delovnega sklopa (WP6), kjer smo se člani projekta dogovorili in potrdili končno verzijo logotipa Senior Eco-Nect. Celotna grafična podoba projekta bo dosegljiva do konca tega meseca.

                                                                       

Projekt SENIOR ECO-NECT sestavlja šest (6) delovnih sklopov (WP), in sicer:

WP1 – project management
WP2 – Peer Learning activities
WP3 – Stakeholder mapping and Outreach Strategy
WP4 – EcoSystem SWOT analyses and Strategy Building
WP5 – Preparation of a Joint Action Plan
WP6 – Communication, Dissemination and Exploitation

SIS EGIZ je vodja delovnega sklopa WP2 z naslovom “Vzajemno učenje na osnovi dobrih praks”, kjer bomo tudi skozi SWOT analizo identificirali dobre prakse. Identificiranje bo zajelo tako aktivnosti srebrne ekonomije, kakor tudi ukrepe na področju inovacijskega ekosistema, ki lahko omogočijo učinkovit prenos dobrih praks (gre tudi za instrumente inovacijskega ekosistema – posebej namenjene srebrni ekonomiji), kakor tudi sodelovanje.

Kot zelo pozitivno smatramo, da se predvideva tudi vključevanje zunanjih partnerjev, na osnovi 5 letnega skupnega Akcijskega programa (po končanem projektu). V tem smislu je sam projekt priprava za oblikovanje sodelovalnih podskupin projektnih partnerjev z zunanjimi partnerji.

Skozi delo na projektu, še posebej glede na vsebino našega delovnega sklopa, bomo prišli v stik s številnimi ljudmi zadolženimi za inoekosistem ter vlogo seniorjev.

Na sestanku smo se partnerji tudi strinjali, da je zgodnja faza projekta idealna za definiranje izrazov in terminilogije, tako da bo nekaj časa namenjenega tudi raziskovanju številnih izrazov, ki se uporabljajo za kategorizacijo starejših posameznikov (»senior«) in prepoznavanju spoštljivih izrazov ter izogibanju tistim, ki niso vključujoči – za uporabo znotraj samega projekta ter za zunanjo komunikacijo projekta. Kot velik doprinos k izvajanju projekta štejemo to, da je projektna skupina sestavljena starostno zelo dinamično: pri projektu sodelujejo tako mladi kot starejši člani.

 

Za še več novic z dogajanjem na področju srebrne ekonomije ter projekta Senior ECO-NECT, spremljajte naše novice na spletni strani in družbenih omrežjih.

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Horizon Europe. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”