DRUGI SKLOP RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVJA V LETU 2022

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) je v okviru novega programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027 (EU4H) 15. septembra objavila drugi sklop razpisov za sofinanciranje projektov na področju zdravja v letu 2022 (EU4H-2022-PJ-3).

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

VREDNOST RAZPISA: 5 000 000 EUR
DATUM OBJAVE: 19. 9. 2022
ROK PRIJAVE: 21. 2. 2023
TRAJANJE PROJEKTA: 36 mesecev

 

PODPORA DRŽAVAM ČLANICAM PRI RAZVOJU STRATEGIJ JAVNEGA NAROČANJA V ZDRAVSTVENEM SEKTORJU

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) je v okviru novega programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027 (EU4H) 15. septembra objavila javni razpis, v okviru katerega bodo podprli od enega do tri projekte na področju podpore državam članicam pri razvoju strategij javnega naročanja v zdravstvenem sektorju – HERA (EU4H-2022-PJ-4).

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

VREDNOST RAZPISA: Na voljo je 5 000 000 EUR, podprli bodo od enega do tri projekte.
DATUM OBJAVE: 19. 9. 2022
ROK PRIJAVE: 21. 2. 2023
TRAJANJE PROJEKTA: od 12 do 18 mesecev

Domača stran