V okviru Dneva inovativnosti, katerega se je udeležila tudi direktorica SIS EGIZ in koordinatorica SRIP Zdravje – medicina, dr. Alenka Rožaj Brvar, so bila danes podeljena nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Rdeča nit letošnje podelitve je bila »Z inovacijami presegamo meje«. Podeljenih pa je bilo 7 zlatih, 23 srebrnih, 12 bronastih priznanj ter tri posebna priznanja za inovacijski izziv. Med prejemniki zlatega priznanja je tudi naš član Lek farmacevtska družba d.d. Za prejem priznanja iskreno čestitamo. 

 

Lek farmacevtska družba d.d. za inovacijo ferumoksitola za injiciranje – koloidna suspenzija super paramagnetnih železovih nanodelcev za zdravljenje anemije. V Razvojnem centru Slovenija v Leku so prvi in edini razvili kompleksno generično nanotehnološko zdravilo z učinkovino ferumoksitol. Uporablja se za zdravljenje anemije in temelji na superparamagnetnih nanodelcih železovega oksida s polimernim sladkornim ovojem.

 

Nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Dogodek podpira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in javna agencija SPIRIT Slovenija, ki finančno in vsebinsko sodelujeta pri regijskih in nacionalnih izborih. MGRT je namreč ključni resor, ki izvaja celovit nabor ukrepov s katerimi spodbuja podjetniška vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ter skrbi za spodbudno poslovno okolje.

Podpiramo inovativne, raziskovalno razvojne projekte podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, spodbuja vključevanje slovenskih podjetij v mednarodne EUREKA projekte s subvencijami za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podpira izvedbo pilotnih oz. demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije ter podpira Strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP).

Minister Matjaž Han je ob novici o podeljenih priznanjih za inovacije vsem prejemnikom iskreno čestital in poudaril: »Ponosen sem, da Slovenija premore toliko znanja in kreativnosti za ustvarjanje številnih izumov, ki izboljšujejo naš vsakdan. Inovacije so rezultat trdega in dolgotrajnega dela z veliko mero vztrajnosti. Verjamem, da v procesu izvedbe ne uspe vsaka ideja, a tiste ki uspejo, ustvarijo visoko dodano vrednost in nadaljnji razvoj podjetja. Zato je inovativnost eden izmed ključnih dejavnikov uspeha podjetij in rasti konkurenčnosti.« Ob tem je dodal, da se na MGRT zavedamo multiplikativnega učinka, ki ga imajo inovacije na celotno družbo, zato področju namenjamo posebno pozornost. »Inovacije bodo gonilna sila trajnostnega in krožnega prehoda, zato je ključna naloga države, da tudi v bodoče ustvarja spodbudno poslovno okolje s poudarkom na ukrepih potrebnih za transformacijo slovenskega gospodarstva, kamor seveda spada tudi področje inovacij.«

 

PREJEMNIKI ZLATIH NACIONALNIH PRIZNANJ GZS ZA INOVACIJE

  • Lek farmacevtska družba d.d. – Ferumoksitol za injiciranje – koloidna suspenzija super paramagnetnih železovih nanodelcev za zdravljenje anemije
  • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. – Razvoj lahkega tankostenskega nosilca kolesa, podvrženega visokim dinamičnim obremenitvam za celotno platformo vozil BMW
  • HighFly, d.o.o. – FLYWAY – Električni vodni skiro
  • DOMEL d.o.o. – EC mokro suha sesalna enota
  • Cleangrad d.o.o. – Drsna vrata za čiste prostore
  • Steklarna Hrastnik d.o.o. in RC eNeM d.o.o. – Izdelava trajnostne steklene embalaže z uporabo zelenega vodika in recikliranega stekla
  • PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o. – Pipistrel Velis Electro

 

PREJEMNIKI POSEBNEGA NACIONALNEGA PRIZNANJA ZA INOVACIJSKI IZZIV 2022 – Z inovacijami presegamo meje

  • ENGROTUŠ d.o.o. – Projekt Ana Roš & Tuš – širši družbeni vidik
  • ISKRAEMECO d.d. – Zeleni pingvin – širši okoljski vidik
  • Tushek d.o.o. – Digitaliziran električni hyper avtomobil TUSHEK v računalniški igrici GRID LEGENDS – širši promocijski vidik Slovenije v svetu

 

Prejemniki vseh nacionalnih priznanj so predstavljeni v posebnem katalogu: Katalog nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije.

Vir: gov.si in GZS poslovni tednik