V torek, 20. 09. 2022 je na Brdu pri Kranju potekal Dan inovativnosti, v sklopu katerega Gospodarska zbornica Slovenije nagrajuje najboljše inovacije v slovenskem prostoru. Naš član, družba Lek je med 45 najboljšimi inovacijami na nacionalni ravni prejela zlato in srebrno priznanje.

»Lekovi raziskovalci od nekdaj veljajo za vodilne inovatorje v slovenskem prostoru, kar potrjujejo številna prestižna priznanja, s katerimi se lahko pohvalijo. Obe nagrajeni inovaciji sta bili razviti z mislijo na večjo dostopnost visokokakovostnih zdravil bolnikom po vsem svetu, kar je bistvo našega delovanja. To je potrditev in dokaz, da v Sloveniji posedujemo znanje, izkušnje in tehnologijo za najzahtevnejše farmacevtske izdelke. Ponosni smo, da je Gospodarska zbornica Slovenije ponovno prepoznala naš prispevek k slovenski inovativnosti,« je povedal Robert  Ljoljo, predsednik  uprave Leka d.d. in predsednik Novartisa v Sloveniji.

Z zlatom nagrajena inovacija za razvoj generične verzije ferumoksitola je plod večletnega truda, ki so ga zaposleni iz Razvojnega centra Slovenija vložili v razvoj lastne zdravilne učinkovine in končne farmacevtske oblike.

»Inovacija predstavlja pomemben korak pri zdravljenju anemije, saj povečuje dostopnost najnaprednejšega nanotehnološkega zdravila širšemu krogu bolnikov. Do zdaj je bilo na voljo le zdravilo originatorja, ki je bilo zaradi visoke cene manj dostopno,« je pojasnil dr. Zdenko Časar, vodja zgodnjega  razvoja farmacevtskih izdelkov v Razvojnem centru Slovenija. Družba Lek je zdravilo, ki je v celoti razvito in izdelano v Sloveniji, že lansirala na ameriški trg, ki je eden najzahtevnejših. »V Leku smo prvi in do zdaj edini uspešno razvili generično verzijo ferumoksitola, ki jo je leta 2021 odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila,« je dodala dr. Lidija Vraničar Savanovič, vodja omenjenega projekta v Razvojnem  centru Slovenija.

Srebrno nacionalno priznanje je prejela inovacija razvoja celičnih linij za produkcijo podobnih bioloških zdravil.

»Gre za prebojni pristop k razvoju podobnih bioloških zdravil in vključuje vpeljavo avtomatiziranega gojenja celic ter genskega inženiringa produkcijskih celičnih linij. Inovacija omogoča učinkovit, hiter in visokokakovostni razvoj, kar prinaša prihranke v proizvodnji podobnih bioloških zdravil in omogoča razvoj terapevtikov, ki jih pred tem ni bilo mogoče razviti. Pričakujemo, da bo inovacija prispevala k širši dostopnosti zdravil in korenito pripomogla k izboljšanju kakovosti življenja,« je povedal dr. Rok Gaber,  znanstveni svetovalec v Razvoju bioloških zdravil Mengeš.

Inovacija je plod uspešnega sodelovanja Lekovih strokovnjakov z raziskovalci s Kemijskega inštituta, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Družba Lek pri iskanju visokokakovostnih rešitev pogosto sodeluje z akademskimi institucijami in v sklopu odprtega inoviranja mešanih raziskovalnih skupin razvija prebojne inovacije.

 

Dogodek vsako leto podpira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in javna agencija SPIRIT Slovenija, ki finančno in vsebinsko sodelujeta pri regijskih in nacionalnih izborih. MGRT je namreč ključni resor, ki izvaja celovit nabor ukrepov, s katerimi spodbuja podjetniška vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ter skrbi za spodbudno poslovno okolje.

Z organizacijo takšnih dogodkov se podpira inovativne, raziskovalno razvojne projekte podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, spodbuja se vključevanje slovenskih podjetij v mednarodne EUREKA projekte s subvencijami za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podpira izvedbo pilotnih oz. demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije ter podpira Strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP).

 

PREJEMNIKI ZLATIH NACIONALNIH PRIZNANJ GZS ZA INOVACIJE

  • Lek farmacevtska družba d.d. – Ferumoksitol za injiciranje – koloidna suspenzija super paramagnetnih železovih nanodelcev za zdravljenje anemije
  • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. – Razvoj lahkega tankostenskega nosilca kolesa, podvrženega visokim dinamičnim obremenitvam za celotno platformo vozil BMW
  • HighFly, d.o.o. – FLYWAY – Električni vodni skiro
  • DOMEL d.o.o. – EC mokro suha sesalna enota
  • Cleangrad d.o.o. – Drsna vrata za čiste prostore
  • Steklarna Hrastnik d.o.o. in RC eNeM d.o.o. – Izdelava trajnostne steklene embalaže z uporabo zelenega vodika in recikliranega stekla
  • PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o. – Pipistrel Velis Electro

 

PREJEMNIKI POSEBNEGA NACIONALNEGA PRIZNANJA ZA INOVACIJSKI IZZIV 2022 – Z inovacijami presegamo meje

  • ENGROTUŠ d.o.o. – Projekt Ana Roš & Tuš – širši družbeni vidik
  • ISKRAEMECO d.d. – Zeleni pingvin – širši okoljski vidik
  • Tushek d.o.o. – Digitaliziran električni hyper avtomobil TUSHEK v računalniški igrici GRID LEGENDS – širši promocijski vidik Slovenije v svetu

 

Prejemniki vseh nacionalnih priznanj so predstavljeni v posebnem katalogu: Katalog nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije.

 

Vir: Lek d.d., MGRT in GZS