Med 14. in 18. septembrom je bil na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju že petič predstavljen projekt »Stičišče znanosti in gospodarstva«, katerega idejni vodja je Janez Škrlec, nekdanji član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter prejemnik številnih visokih priznanj za povezovanje znanosti in gospodarstva.

Osnovni namen projekta je promocija dosežkov slovenske znanosti in prizadevanje za tesnejše sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero.

Na letošnjem MOS-u so se predstavile poglavitne raziskovalne inštitucije v Sloveniji – poseben poudarek je bil na predstavitvi znanstvenih dosežkov inštitutov, fakultet in univerz ter visoko tehnoloških podjetji. Predstavilo se je več kot 40 partnerjev: različni odseki in laboratoriji inštitutov ter fakultet, Centri odličnosti, pisarne in centri za prenos tehnologij, visokotehnološka podjetja ter različna združenje, med njimi tudi Slovensko inovacijsko stičišče ter SRIP Zdravje – medicina.

       

 

Predstavljenih je bilo več kot 100 inovacij ter izdelkov, nove tehnologije in tehnološki procesi ter novi poklici in izobraževalni programi, s področij, ki so povezana z inovacijami in izdelki: elektronika, mehatronika, avtomatika, robotika, energetika, IKT, nanotehnologija, bionika in vesoljska tehnologija. Poudarej je bil na predstavitvi Industrije 4.0 in prihajajoče Industrije 5.0 ter Družbe 5.0 ter na digitalizaciji in digitalna preobrazba. Predstavljene si bile tudi konvergenčne tehnologije NBIC in DARQ ter tudi potreba po nabavi opreme za »protonsko terapijo«. Predstavljena so bila tudi področja povezana inovacijami in izdelki in sicer; elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, energetike, IKT, nanotehnologije, bionike in vesoljske tehnologije in drugo.

 

V okviru “Stičišča znanosti in gospodarstva” so bila podeljena tudi sejemska priznanja Celjskega sejma: bronasto priznanje je za inovacije prejel Kemijski inštitut iz Ljubljane. Srebrno priznanje je prejelo visokotehnološko podjetje SkyLabs iz Maribora. Zlato priznanje sta prejela Janez Škrlec in prof. dr. Aleš Holobar iz FERI – Univerze v Mariboru, in sicer za inovacije na področju bionike s poudarkom na človeški bioniki kot podpornem svetu sodobne medicine.

 

Dogodek je bil odlična priložnost za predstavitev in seznanitev s tehnologijami na področjih, kot so mehanotronika, avtomatika, robotika, elektronika, energetika, informacijsko komunikacijska tehnologija, bionika, medicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in drugo, saj so doodek obiskali posamezni ministri, državni sekretarji, delegacija MIZŠ, predstavniki inštitutov, fakultet, univerz in drugih inštitucij. V času sejma je bila na razstavnem prostoru MIZŠ prisotnih približno 60 predstavnikov različnih inštitucij. Letos je bil zabeležen tudi največji obisk doslej v času trajanja projekta.

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.