Evropska komisija je objavila lestvico Evropskega inovacijskega indeksa 2022 (European innovation scoreboard – EIS), na kateri je Slovenija v primerjavi z letom 2021 napredovala za dve mesti. Slovenija ostaja v skupini zmernih inovatork (na 13. mestu). Močan napredek je Slovenija v zadnjem letu dni dosegla pri številu malih in srednje velikih podjetij s poslovno procesnimi ter produktnimi inovacijami in glede dosega širokopasovnega interneta. Slovenija je nadpovprečna na področju uporabe informacijskih tehnologij, še posebej pri številu podjetij, ki svoje zaposlene usposabljajo na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

 

Evropska komisija vsako leto na podlagi 32-ih kazalnikov pripravi EIS, ki je dober pokazatelj napredka posameznih držav članic EU in tudi EU kot celote na področju inovativnosti. V Sloveniji smo od lanskega leta močno napredovali glede števila malih in srednje velikih podjetij s poslovno procesnimi ter produktnimi inovacijami in glede dosega širokopasovnega interneta. Izredno močni smo tudi v znanosti, predvsem na področju mednarodnih znanstvenih so-objav.

Celovit pregled EIS pokaže, da so na vrhu lestvice držav inovatork Švedska, Finska, Danska, Nizozemska in Belgija, v primerjavi z državami tekmicami na globalni ravni pa je EU letos po inovativnosti prehitela Japonsko, medtem kot je vodilna svetovna inovatorka še vedno Južna Koreja. Od leta 2015 je najbolj napredovala Kitajska, ki pa sicer še vedno zaostaja za EU. Več informacij o

Slovenija napredovala tudi na EU lestvici indeksa digitalizacije gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index – DESI). S tem indeksom Evropska komisija namreč od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic EU. Slovenija je v letu 2022 napredovala za dve mesti in je sedaj uvrščena na 11. mesto med 27-imi državami, torej nad povprečjem EU. Uspešni smo predvsem pri integraciji digitalne tehnologije v mala in srednje velika podjetja ter na področju storitev v oblaku in umetni inteligenci.