Dragi člani SRIP Zdravje – medicina, vabimo vas, da se udeležite 15. MEDNARODNE KONFERENCE O PRENOSU TEHNOLOGIJ, ki bo potekala 12. in 14. oktober 2022, na lokaciji Institut »Jožef Stefan«.

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« bo 12 in 14. oktobra 2022 organiziral že 15. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij (angl. ITTC) – konferenco o povezovanju raziskovalne sfere z gospodarstvom in šolstvom ter o procesih in specifikah prenosa tehnologij. Dogodek bo potekal sočasno z Mednarodno konferenco o informacijski družbi (IS2022), ki jo ravno tako organizira Institut “Jožef Stefan”. Na konferenci bo podeljena posebna nagrada za inovacije iz javnih raziskovalnih organizacij. Poudarek natečaja bo na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki bo sestavljena iz vlagateljev in strokovnjakov za komercializacijo tehnologije. Člani komisije bodo ocenili komercialni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in nagradili tehnologijo z najvišjim tržnim potencialom, z denarno nagrado v višini 2.500 EUR!

Tudi letos bodo podeljene nagrade WIPO IP Enterprise Trophy in WIPO Medal for inventors ter s tem se bo dalo priznanje podjetju (IP Enterprise Trophy) in raziskovalcu (Medal for inventors), ki s svojim delom in rezultati prispevata k uspešni rabi intelektualne lastnine. Strokovnjaki s področja bodo predstavili svoje znanstvene in strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Teksti bodo objavljeni tudi v zborniku konference. Obiskovalci bodo imeli možnost prisluhniti predstavitvam raziskovalnega dela ter rezultatov odličnih znanstvenikov (ARRS projekti). V šolski sekciji bodo učiteljem in profesorjem predstavljene aktualne raziskave IJS ter možnosti mentoriranja raziskovalnih nalog dijakov.

Program

09:00 – 09:15 Uvodni pozdravi Dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Prof. dr. Boštjan Zalar, direktor, Institut “Jožef Stefan” Dr. Špela Stres, Institut “Jožef Stefan”

09:15 – 10:00 Osrednji govor Michel Neu, International Technology Transfer Expert, CEA Alternative Energies and Atomic Energy Commission Naslov predstavitve: Izkušnje CEA pri učinkovitem sodelovanju z gospodarstvom

10:00 – 12:00 Tekmovanje za izbor inovacije z najboljšim tržnim potencialom

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo

13:00 – 13:20  Razglasitev nagrad: Najboljša inovacija s tržnim potencialom

                        Razglasitev nagrad: WIPO IP Enterprise Trophy

13:20 – 14:30  Predstavitve vrhunskih raziskovalnih projektov slovenskih znanstvenikov

                        Razglasitev nagrad: WIPO Medal for Inventors

13:20 – 14:30 Vzporedna sekcija Sodelovanje Instituta »Jožef Stefan« s šolstvom

14:30 – 16:50 Raziskovalni prispevki s področja prenosa tehnologij

16:50 – Zaključek

 

Spletna stran konference.

Konferenca bo potekala v angleščini, razen uvodnih govorov in sekcije Sodelovanje Instituta »Jožef Stefan« s šolstvom.

Za udeležbo na konferenci 15. ITTC je obvezna predhodna prijava prek platforme Eventbrite (prijava na konferenco). Po registraciji boste dan pred konferenco prejeli ustrezne podatke in povezano na ZOOM.

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov tehnologije@ijs.si. Vabljeni!