V okviru CSA projekta IC PERMED – Mednarodni konzorcij za personalizirano medicino se organizirana hibridna delavnica, in sicer 17. in 18. januarja 2023 v Pamploni, Španija z namenom, da se sestanejo strokovnjaki s področja personalizirane medicine v čim bolj raznoliki in široki sestavi ter prispevajo k dopolnitvi Strateške raziskovalne in inovacijske agende (SRIA), ki bo predstavljala temelj bodočemu Evropskemu partnerstvu za personalizirano medicino.

Med ključnimi področji, ki bodo naslovljena v okivru delavnice so: celosten inovacijski sistem, sistem implementacije, izobraževanja, vključenost v industrijo, predstavniki bolnikov, plačniki itd.

Predstavljene bodo tudi dobre prakse v pristopih personalizirane medicine skozi celotno vrednostno verigo, ki so presegle raziskovalne, inovacijske in implementacijske ovire. Poleg tega pa bo SRIA med drugim prispevala tudi k opredelitvi bodočih aktivnosti in tematiki razpisov partnerstva.

Organizatorji delavnice pozivajo zainteresirane strokovnjake, še posebej s področij inovacijskega sistema, zdravstvenega sistema in “cross-cutting” vidikov, da se prijavijo za sodelovanje. V kolikor ste zainteresirani, prosim, da to sporočite do srede 19. oktobra.

S strani Evropske komisije je odprt poziv za strokovnjake, da bi pomagali pri razvoju smernic za spremljanje EU misij v smislu implementacije misij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Poleg tega bo skupina strokovnjakov preučila tudi funkcijo drugih EU, nacionalnih, regionalnih in lokalnih finančnih shem. Skupino bo sestavljajo 9 neodvisnih vodilnih strokovnjakov. Več informacij vključno s povezavo do prijave je na voljo:https://era.gv.at/news-items/ec-is-looking-for-experts-to-support-monitoring-of-eu-missions/

Rok za oddajo prijave je 5. november 2022.

 

Vir: MIZŠ