Program Podonavske regije objavlja prvi razpis za zbiranje predlogov projektov. Razpis bo odprt od 29. septembra 2022 do 21. novembra 2022 do 14.00 po srednjeevropskem času.

Razpis je namenjen predlogom projektov, ki se osredotočajo na prednostne naloge programa 1, 2, 3 in specifični cilj 4.2:

  1. Pametnejše Podonavje
  2. Bolj zelena, nizkoogljična Podonavska regija
  3. Bolj družabno Podonavje
  4. Boljše upravljanje sodelovanja: 4.2 Povečane institucionalne zmogljivosti za teritorialno in makroregionalno upravljanje

Razpis je organiziran v dveh korakih:

Prvi korak z izjavo interesa, ki opisuje predvsem intervencijsko logiko predloga in strateški pomen za podonavsok regijo. V tem koraku še ni treba predložiti nobenih dodatnih dokumentov.

Drugi korak pa se izvede z oddajo izpolnjene prijavnice z zahtevanimi prilogami. Predlog se odda preko sistema za oddajo in spremljanje programa  “Jems” (v angleščini). Prijavitelji lahko v drugem koraku oddajo le izpolnjen prijavni obrazec (z zahtevanimi prilogami), če je bil predlog predhodno izbran v prvem koraku.

Na uradni spletni strani programa lahko najdete več informacij o prvem razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Interreg Podonavje 2021-2027 (v angleščini).

 

VIR: MIZŠ, Direktorat za znanost