Evropska komisija je zagnala pobudo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)  za talente na področju inovacijsko intenzivnih tehnologij. EIT namerava do leta 2025 na tem področju usposobiti en milijon evropskih talentov. S svojo mrežo 3.400 partnerjev po Evropi namerava razviti programe za izobraževanje na področju inovacijsko intenzivnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, biotehnologija, blockchain, kvantno računalništvo ter letalska in vesoljska industrija. 

V programe se bodo lahko vključili talenti na vseh ravneh izobraževanja, od srednješolcev in študentov do podjetnikov in ponudnikov izobraževanja. Poseben poudarek bo na udeležbi žensk in državah z manjšo inovacijsko zmogljivostjo.

Pobuda EIT za talente temelji na obstoječih dejavnostih EIT na področju podjetniškega izobraževanja, vključno s tistimi, ki so že usmerjene v tehnološka znanja in spretnosti, med drugim Stopnje označevanja EIT (EIT Label degrees), Akademija evropskega zavezništva za baterije (European Battery Alliance Academy) in Pobuda EIT za  visoko šolstvo (EIT Higher Education Initiative).

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani: https://www.eitdeeptechtalent.eu/