Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 2,2 milijona evrov evropskih sredstev za Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

Preko javnega razpisa bo omogočeno financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za potencialne podjetnike, mala in srednje velika podjetja v vseh fazah razvoja, inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti in se izvajajo preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). Z razpisom se tako spodbuja podjetništvo, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in s pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjevZa javni razpis v višini 3 milijone evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2.183.620 evrov.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo javni razpis objavila v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma še danes, 28. oktobra 2022.

Vir: gov.si