Delovna skupina na Ministrstvu za zdravje je pripravila predlog druge Nacionalne strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. Predlog strategije povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah.

Strategija je temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj. Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne oskrbe oseb z demenco.

Za vzpostavitev demenci prijaznega okolja moramo izboljšati osveščenost in sodelovanje vseh deležnikov v verigi oskrbe oseb z demenco.

 

Vljudno vas vabimo, da nam svoje predloge, pripombe in dopolnitve posredujete do vključno 02. 12. 2022.

 

Besedilo predloga Nacionalne strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030 z vsemi dodatnmi informacijami se nahaja na povezavi