Naš član, MedTech Zbornica Slovenije vabi na interaktivno spletno delavnico z naslovom “Seznanite se s pogoji za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov”, ki bo potekala 26. 1. 2022, s pričetkom ob 13.00 (preko aplikacije Microsoft Teams Meeting).

Spletna interaktivna delavnica je namenjena distributerjem, uvoznikom in ostalim, ki želijo podrobneje spoznati zahteve MDR in IVDR.

Vloga distributerjev in uvoznikov v distribucijski verigi z vidika zagotavljanja varnih in učinkovitih medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov postaja vse pomembnejša – tako na trgu Evropske unije kot tudi v Republiki Sloveniji. Obveznosti distributerjev in uvoznikov pa se z uredbama MDR in IVDR spreminjajo.

Da boste spremembe pričakali polno pripravljeni, vas vabimo, da se udeležite interaktivne spletne delavnice, na kateri bodo podrobneje predstavljeni pogoji, ki jim mora po uredbah MDR in IVDR zadostiti vsak distributer in uvoznik medicinskega pripomočka ali IVD medicinskega pripomočka, preden omogoča njegovo dostopnost oziroma preden ga da na trg. Poudarek bo tudi na komunikaciji, ki je potrebna s proizvajalcem, da se skladnost tudi ustrezno preveri.

Delavnico bo vodila Marcia Elena Podboršek, mag. farm., strokovna svetovalka Zbornice MedTech Slovenija, v kateri bo predstavila tudi primere iz prakse. Vsak udeleženec bo po zaključku spletnega seminarja prejel Potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju.

 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Interaktivni spletna delavnica je namenjena gospodarskim subjektom, ki delujejo na področju medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov, v prvi vrsti distributerjem in uvoznikom ter ostalim, ki želijo podrobneje spoznati obveznosti in aktivnosti distributerjev in uvoznikov pri zagotavljanju skladnosti medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov, za katere se omogoča dostopnost na trg oz.se jih daje na trg.

 

KLJUČNI POUDARKI DELAVNICE

Poudarek bo namenjen glavnim točkam v procesu, ki so potrebne za zagotavljanje skladnosti, od pogojev skladiščenja, do preverjanja navodil za uporabo itd. Tako boste sami lahko ugotovili, kje v vaših procesih je potrebna prilagoditev dela, da boste izpolnjevali obveznosti MDR in IVDR. Če medicinski pripomoček ali IVD medicinski pripomoček ni skladen z zahtevami MDR ali IVDR, ne smete omogočiti njihove dostopnosti na trgu oz. ga kot uvoznik ne sme dati na trg.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Člani MedTech Slovenija: Za udeležence iz podjetij, ki so člani Zbornice MedTech Slovenija znaša kotizacija 85,00 EUR (z vključenim DDV-jem).  V kolikor se iz posameznega podjetja, ki je član ZMS prijavita dva ali več udeležencev, znaša posamezna kotizacija 75,00 EUR (cena vključuje DDV).

Člani GZS: Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS (vendar ne člani Zbornice MedTech Slovenija), znaša kotizacija 120,00 EUR (cena vključuje DDV).

Nečlani: Za udeležence iz podjetij, ki niso člani GZS ali zbornice MedTech Slovenija, znaša kotizacija 160,00 EUR (cena vključuje DDV).

 

Prijave na spletni seminar sprejemamo do vključno srede 25.1.2023. Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno/preko e-pošte na naslov medtechslovenija@gzs.si) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije.

 

Prijava in dodatne informacij dosegljiva na spletni strani: https://www.cpu.si/dogodki/zagotavljanje-skladnosti-medicinskih-pripomockov-jan-2023/

 

Vabljeni!