SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje, da bo 1. 2. 2023 odprla spletno aplikacijo za oddajo vlog na 2. rok javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki ga izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je 22,5 milijonov evrov, višina subvencije pa je do največ 300.000 eur za posamezni projekt.

Namen ukrepa je prispevati k zelenemu prehodu, povečevati vlaganja v raziskave in razvoj ter povečati produktivnosti in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Cilj Javnega razpisa Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je agencija objavila februarja lani, je sofinanciranje najmanj 95-ih raziskovalno-razvojnih projektov konzorcijev podjetij, ki so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Na voljo je bilo 45 milijonov evrov. Na prvi rok za odpiranje je prispelo 144 vlog, agencija je sofinanciranje odobrila 77 prijaviteljem, v skupni višini 22,5 milijonov evrov.

Več  informacij o Javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO.