Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022-2027 je bila pripravljena v okviru Programa podpore strukturnim reformam (angleško Structural Reform Support Programme – SRSP) Evropske komisije v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki s področja digitalizacije zdravstva in delovno skupino s ključnimi deležniki na področju zdravstva v Sloveniji.

Kot je uvodoma povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, “bomo v naslednjih petih letih zagotovili, da bomo na področju digitalnega zdravstva vzor in primer dobre prakse za tuje države v regiji in širše.” Po ministrovih besedah pa nikakor ne bodo pozabili ali kakorkoli zmanjšali dostop do zdravstva za tiste, ki iz kateregakoli razloga ne bodo izbrali digitalne poti.

S projektom želijo omogočiti boljši nadzor sistema digitalnega zdravstva in poenostavitev pretoka podatkov – oboje v prvi vrsti služi kakovostnejši oskrbi bolnikov. Strategija postavlja pacienta v središče in prispeva k večji povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov in podatkovnih baz. Z učinkovitim upravljanjem, nadzorom in varnostjo podatkov bo projekt dolgoročno prispeval k večji učinkovitosti, boljšemu nadzoru in upravljanju zdravstvenega sistema.

Minister je že z aktivnim sodelovanjem z estonskimi in finskimi predstavniki postavil temelje modernega digitaliziranega zdravstvenega sistema. Z analizo obstoječega stanja in predstavitvijo najboljših praks, ter izkušenj ustreznih držav članic Evropske Unije (EU), ki se prav tako spopadajo z izzivi na področju strateškega načrtovanja digitalizacije zdravstva, je začrtana uspešna pot k učinkoviti digitalizaciji.

Glavni cilj projekta je, da bo do leta 2027 e-zdravje osredotočeno na potrebe pacienta in omogočalo boljše zdravje za vse prebivalce Slovenije. S prenovo procesov, podatkov in infrastrukture, določitvijo standardov ter vzpostavitvijo jasnega modela upravljanja z vključenostjo vseh, bo e-zdravje dolgoročno najbolj učinkovit, dostopen in vzdržen sistem digitalnega zdravja v EU.

Konkretni cilji so:

  • uvedba učinkovite in namenske strukture upravljanja digitalizacije zdravstva;
  • zagotoviti specializacijo delovne sile na nacionalni ravni in izkoristiti strokovno znanje na posebnih področjih;
  • vključitev vseh pomembnih deležnikov v proces odločanja o digitalizaciji zdravstva in zagotavljanje določene količine avtonomije na lokalni ravni;
  • jasno opredeljene vloge in odgovornosti z namenom preglednosti;
  • zagotoviti dolgoročno kontinuiteto upravljanja e-zdravja;
  • zagotoviti najboljše storitve za paciente in
  • zagotovitev stalnega razvoja in usposabljanja zaposlenih.

Pri digitalizaciji zdravstva bo pomembno vlogo odigrala tudi Služba vlade za digitalno preobrazbo, kmalu Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ministrica Emilija Stojmenova Duh je izpostavila: “Cilj naše vlade je digitalna preobrazba, ki namesto tehnologije v ospredje postavlja človeka. To se odraža tako v strategiji digitalizacije zdravstva kot tudi v naši strategiji Digitalna Slovenija. Imamo odlično priložnost, da pokažemo, kako uporabno orodje je digitalizacija, in jo izkoristimo prav na področju zdravstva, ki je prioriteta naše vlade.”

Preko videopovezave je goste dogodka najprej pozdravila Elisa Ferreira, komisarka za kohezijo in reforme pri Evropski komisiji. “To je trenutek, da delamo skupaj, da zagotovimo sodobno digitalno zdravstveno varstvo za Slovence in da delujemo kot zgled po vsej Evropi,” je povedala.

Direktorica Direktorata za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji Natalie Berger, je povedala, da so ponosni, da so podprli projekt e-zdravje za bolj zdravo družbo. “Projekt je ustvaril skupno, na državljane osredotočeno vizijo slovenskega ekosistema e-zdravja. Slovenija je imela koristi od izmenjave najboljših praks iz Avstrije, Katalonije, Estonije, Finske in Portugalske. Posledično bodo državljani Slovenije imeli koristi od varnega dostopa do svojih zdravstvenih podatkov tudi čezmejno.”

Državljani bodo po njenih besedah opolnomočeni za uporabo digitalnih orodij za skrb za svoje zdravje, spodbujanje preventive ter omogočanje povratnih informacij in interakcije z izvajalci zdravstvenih storitev.

Vir: gov.si