Vabimo vas, da preverite možnosti financiranja, ki jih ponuja naš član SID Banka, in sicer:

Ugodna posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije iz Sklada Skladov

S posojilom za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije podjetja vseh velikosti (mikro, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja), vključno s samostojnimi podjetniki, socialnimi podjetji in zadrugami, lahko lažje uresničijo svoje razvojne načrte.

Posojila so na voljo iz skladov kohezijskih sredstev, ki jih upravlja SID banka – Sklada skladov. Kredit do 10 milijonov € z ročnostjo do 9 let lahko prejmete neposredno preko SID banke ter preko finančnih posrednikov N banke in Gorenjske banke.

Prednosti programa:
bulletZa samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.
bulletKredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
bulletRočnost 3 do 9 let.
bulletSpremenljiva obrestna mera, 6 mesečni Euribor le na 37,5% glavnice.
bulletFinanciranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
bulletBrez stroškov odobritve in vodenja kredita.
bulletMoratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.

Več informacij

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov COVID-19

Načrtujete posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja ali potrebujete posojilo za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti?

Prednosti programa:
bulletZa samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.
bulletKredit v višini od 10.000 € do 2.500.000 €.
bulletRočnost 3 do 9 let.
bulletSpremenljiva obrestna mera, 6 mesečni Euribor le na 37,5% glavnice.
bulletFinanciranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
bulletBrez stroškov odobritve in vodenja kredita.
bulletMoratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.

Več informacij 

Vir: SID Banka