Rdeča nit srečanja, tematika raziskovanja in podpiranja inovacij, je bilo logično nadaljevanje tesnega sodelovanja med Kitajsko ter srednje in vzhodno evropskimi državami, pred leti formalno združenimi v China-CEEC Cooperation. Temeljna  podstat sodelovanja in vizija skupnega, obojestranskega razvoja, se je razvila v operativno platformo, na kateri že leta gradimo in utrjujemo krajino inovacijskega ekosistema. Manifestiralo se je v konstruktivnem srečanju v Sloveniji, kjer je SIS EGIZ prevzelo vlogo kot stične točka srečanja.

NAMEN obiska so bili ocena stanja na inovacijskih trgih, v državah srednje in Vzhodne Evrope, definiranje izzivov in strateški predlogi za nadaljnji razvoj na tem področju.

Člane delegacije je vodil prof. dr. Wang Bo, predstavnik China-CEEC Innovation Cooperation Research Center, spremljala sta ga Aries Hu, vodja Oddelka za mednarodna sodelovanja, in Mira Wang, vodja projektov na Oddelku za mednarodna sodelovanja China-CEEC.

Delegacijo je sprejel prof. dr. Stane Pejovnik, nagovorila sta jih dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ter Marjana Majerič, direktorica Slovensko kitajskega poslovnega sveta.

Sprejem prof. dr. Wang Bo in prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Sprejem kitajske delegacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije

 

 

Z delegacijo smo obiskali kitajsko podjetje HISENSE, ki upravlja s skupino Gorenje, ter Ekonomsko fakulteto, kjer smo se srečali z dr. Moniko Lapanja iz Centra za poslovno odličnost ter Darjo Saksida Bogataj, vodjo Službe za mednarodno sodelovanje.

Zaključna diskusija je odgovorila, pa tudi odprla mnoga vprašanja in začrtala smeri sodelovanja. Predvsem poročilo na področju praks in raziskovanju ter inovacij na območju držav Srednje in Vzhodne Evrope kaže na razlike v razvoju inovacijskih procesov  v posameznih državah, ki jim botrujejo različni vzroki.

 

Obisk Gorenja – HISENSE ter sprejem delegacije (dr. Boštjan Pečnik; Hisense, prof. dr. Wang Bo; China -CEEC, prof. dr. Boris Cizelj; SIS EGIZ)

 

Zaključna diskusija ter sprejem delovnega programa med China – CEEC in SIS EGIZ za naslednji dve leti

 

Mreže med znanostjo, univerzami in industrijo potrebujejo dodatno trdnost in proaktivno delovanje. Multilateralna, trajnostna povezovanja, na nacionalnih in mednarodnih ravneh,  so pozitivni kazalnik bodočega razvoja na področju inovacij.

Vrednost partnerstev, kot je ta med Kitajsko in CEEC, je ena izmed strateških rešitev. Zato se partnerstvo konstantno nadgrajuje. V lanskem letu smo vzpostavili China-CECC Innovation Cooperation Research Center, ki operativno povezuje več kot 30 strokovnjakov in 160 institucij na osi med Kitajsko in Srednjo in Vzhodno Evropo.

Rezultat zaključnega dogodka je bila tudi zasnova konkretnega programa, ki bo naše sodelovanje usmerjal naslednji dve leti in tako dolgoročno utrjeval tudi pozitivne učinke sodelovanja na zmogljivosti slovenskega inovacijskega prostora in ekosistema, v katerem deluje.