Lotrič Metrology

Avtorica: Tonja Blatnik

Tema nasledstva v Sloveniji je neizbežno povezana z družinskimi podjetji, saj so ta temelj našega gospodarstva. Predstavljajo več kot 80 % vseh podjetij. Največja past pri njihovem uspehu na dolgi rok pa je ravno nasledstvo. V Skupini LOTRIČ Metrology, ki združuje preko 180 sodelavk in sodelavcev, zaposlenih v 9 podjetjih v 7 državah, temu ni tako. “Del podjetja sem že od malih nog,” pravi Maja Brelih Lotrič, sicer najmlajša hči ustanovitelja Marka Lotriča, ki je letos postala direktorica podjetja LOTRIČ Meroslovje. V letu 2022 so dosegli 11 mio € prometa. Ekipi se je v minulem letu pridružilo 19 novih sodelavk in sodelavcev ter 6 v letošnjem letu. V podjetju verjamejo, da je sodelovanje eden izmed temeljev inovacij, razvoja panoge ter krepitve konkurenčnosti na trgu. Med drugim so tudi člani SRIP Zdravje – medicina, katerega koordinator je SIS EGIZ.

Zgolj 9 % otrok je motiviranih za prevzem podjetja. V vašem primeru ni tako. Zakaj menite, da ste med “91 odstotki drugačnih”? Kaj vas motivira k nadaljevanju družinske zgodbe, še več, k vodenju?

Kot družina se že dolgo zavedamo izzivov, povezanih z nasledstvom v družinskih podjetjih. Na to temo smo se že v preteklosti veliko pogovarjali ter s podpisom družinske ustave k zadevi tudi sistematično pristopili. Moja motivacija izhaja iz predanosti in strasti do podjetja, ki sem jo skupaj z bratom in sestro podedovala od svojih staršev. Rastoče družinsko podjetje predstavlja močan temelj, na katerem želim graditi tudi v prihodnje. Ob enem sem predana ustvarjanju novih priložnosti za razvoj podjetja, inovacijam ter sodelovanju s ključnimi deležniki. Del podjetja sem že od malih nog in podjetništvo mi predstavlja način življenja. Pomembno pa se mi zdi, da nikoli nisem čutila pritiska in sem vedno imela proste roke pri tem, kaj želim v življenju početi.

Družina Lotrič, Lotrič Metrology. Vir: https://www.lotric.si/

Družina Lotrič, VIR: lotric.si

V začetku leta 2023 ste s podporo članov kolegija stopili na čelo podjetja. Kako se izognete jojo – efektu, torej nevarnostim, da odločitve nihajo med starim in novih načinom vodenja?

Pri prehodu na vodstveno mesto sem kar nekaj razmišljanja posvetila usklajevanju preteklih izkušenj in novih pristopov. Pomembno se mi zdi, da ohranim najboljše vidike dosedanjega načina vodenja, obenem pa vpeljem inovativne pristope za ustvarjanje napredka in trajnostne rasti podjetja. Skupaj s sodelavkami in sodelavci smo definirali ključna področja, kjer imamo največ možnosti za izboljšave. Pred pomembnimi odločitvami se redno posvetujem s člani kolegija in sodelavci ter vzpostavljam odprto komunikacijo, ki omogoča izmenjavo idej, spodbuja inovacije ter zagotavlja usklajenost vodstvenih odločitev.

Kakšen je sedaj odnos Marko-Maja?

Oče je polno zaseden in tako ni vključen v dnevno poslovanje podjetja. Kljub temu mi je v veliko pomoč, saj je vedno dosegljiv za dragocen nasvet in mi skupaj z ostalimi člani družine nudi podporo pri pomembnih odločitvah.

Maja Brelih Lotrič in Marko Lotrič

Maja Brelih Lotrič in Marko Lotrič, Vir: Delo.si

Kako ste pridobili svojo avtonomnost in avtoriteto znotraj kolektiva?

Pridobivanje avtonomnosti in avtoritete znotraj kolektiva je proces, ki zahteva svoj čas, predanost in gradnjo zaupanja. Pri tem je pomembna predvsem strokovnost, občutek odgovornosti in odprta komunikacija. Zato skušam čim več časa nameniti aktivnem poslušanju zaposlenih ter jih spodbujam k podajanju mnenj in sodelovanju. Jasno komuniciram svojo vizijo ter skušam s tem vzpostaviti delovno okolje, ki vzpodbuja inovativnost in kreativnost. S spoštovanjem obljub,  doslednostjo, odgovornim ravnanjem in vodenjem z zgledom si pridobivam zaupanje s strani sodelavk in sodelavcem, poslovnih partnerjev in širše.

»Napredek ni rezerviran za tiste, ki želijo vse narediti sami, temveč so se zmožni in pripravljeni povezovati,« je pogosto stališče skupine LOTRIČ Metrology v medijih. Vključeni ste v številna partnerstva. Med drugim v nedavno odmevno misijo GREMO, ki je prvi skupni razvojni načrt gospodarske panoge v Sloveniji, ste del strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih – SRIP-ih, ki na ciljnih področjih Strategije pametne specializacije združujejo predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države. Kako k uspehu podjetja LOTRIČ Meroslovje pripomore tovrstno sodelovanje in povezovanje?

Oče Marko Lotrič je v nekem intervjuju izpostavil, da je vedno rad zaposloval sodelavke in sodelavce, ki so o določeni stvari vedeli več kot on sam. Menim, da je to ena od skrivnosti hitrega razvoja in rasti skupine LOTRIČ Metrology. Ko se v nekem kolektivu vzpostavi zavedanje, da povezani lahko naredimo več kot en sam ter da dejstvo, da smo direktor ali vodja, ne pomeni samo po sebi, da vemo več kot vsi ostali, takrat je vse lažje. S tega vidika je pomembno tudi sodelovanje v različnih partnerstvih in iniciativah, kar prispeva k širjenju znanja znotraj podjetja, povečuje naše zmogljivosti ter nam omogoča, da ostanemo inovativni in konkurenčni v vse bolj dinamičnih razmerah na trgu.

Maja in Marko Lotrič, VIR: Lotric.si

Maja in Marko Lotrič, VIR: Lotric.si

Kako bi opredelili pomembnost združenj kot je SIS EGIZ?

Združenje SIS EGIZ omogoča, tudi preko SRIPa Zdravje-medicina, oblikovanje tematskih mrež in projektov na osnovi novih prebojnih tehnologij, ki najhitreje vodijo do rezultatov. S tem prinaša številne prednosti, saj povezuje gospodarstvo in akademsko okolje, spremlja svetovne trende ter aktivno sooblikuje razvojne usmeritve na osnovi sprejetih strategij Republike Slovenije na področju inovacijske dejavnosti. Kot člani smo tako vključeni v različne mreže in strateška razvojna partnerstva, predvsem pa nam združenje nudi podporo pri realizaciji inovativnih razvojnih in tržnih zamisli, omogoča dostop do informacij, mreženje in strokovno izpopolnjevanje. Članstvo v organizacijah, kot je SIS EGIZ zato priporočamo vsem podjetjem in organizacijam, ki želijo razvijati kulturo inovacij, se zavedajo pomena razvoja panoge ter tako krepijo svojo konkurenčnost na trgu (*Seznam članov in partnerjev SIS EGIZ).

Kako sta na splošno povezani sodelovanje in prebojne inovacije?

Sodelovanje je ključno za spodbujanje prebojnih inovacij. Z združevanjem znanja, virov in sposobnosti različnih akterjev se ustvarja okolje, ki vzpodbuja razvoj novih idej, tehnologij in rešitev, ki pozitivno preoblikujejo gospodarstvo in družbo.

Menite, da v Sloveniji na splošno manjka dobrega sodelovanja, ki bi spodbudilo tudi inovatorski duh?

Menim, da se je v zadnjem obdobju na tem področju naredilo res veliko, zaradi česar je tudi kultura sodelovanja na dokaj visokem nivoju. Seveda pa vedno obstajajo možnosti za izboljšavo.

Vaš oče je med najpomembnejšimi lekcijami izpostavil, »nikoli ne obljubljam, ko sem vznesen in ne grajam, ko sem jezen.« Katera pa je vaša?

Res pomembne lekcije najverjetneje pridejo z leti, ko sami naredimo neko napako. Trenutno se mi zdi pomembno predvsem, da sem odprta za nove ideje in mnenja ter znam prisluhniti drugim. Kot nova generacija si v podjetju seveda želim nekaj sprememb, zavedam pa se, da morajo biti te dobro premišljene. S tega vidika je lekcija, da se ne velja prenagliti, vsekakor koristna.

 

 

Postanite član SIS EGIZ