V sredo, 31.5. in v četrtek, 1.6.2023 je Slovensko invoacijsko stičišče skupaj s slovenskimi regionalnimi partnerji aktivno sodelovalo drugi skupščini projekta HealthChain, ki je potekala na Reki (Hrvaška).

Prvi dan skupščine je bil namenjen razpravi o prednostnih področjih procesa identifikacije potreb skupaj z zdravstvenimi delavci in IT podjetji.

Drugi dan skupščine je bil namenjen  podpornikom regionalnih ekosistemov in IT podjetjem, da so preko kratkih delavnic in brainstorminga iskali skupne rešitve za poslovno podporo izzivom, hkrati pa je bil drugi del namenjen komunicacijski strategiji in diseminaciji projektnih aktivnosti.

Od slovenskih partnerjev so sodelovali: Parsek, Kirurški sanatorij Rožna dolina, Slovensko inovacijsko stičišče (SIS EGIZ) in Gospodar Zdravja.

????Kaj je cilj projekta v slovenski regiji?

Izziv partnerja Kirurški sanatorij Rožna dolina v okviru projekta HealthChain bo povezan s skrajšanjem dni hospitalizacije po endoprotezi kolka, ki predstavlja veliko obremenitev za bolnikovo kakovost življenja, funkcionalno neodvisnost in invalidnost. IT partnerji, podjetji Parsek in Gospodar zdravja skupaj z bolnišnico (Kirirški sanatorij Rožna dolina) razvijata rešitve za brezhibno oskrbo pacienta tudi po odhodu iz bolnišnice. SIS EGIZ zagotavlja kakovostno poslovno podporo in povezovanje.

HealthChain I3