Pridružite se nam na Evropskem tednu regij in mest (#EURegionsWeek) – največjem letnem dogodku v Bruslju, posvečenem kohezijski politiki! Letošnji, že 21. Evropski teden regij in mest, bo potekal med 9. in 12. oktobrom 2023, v Bruslju. Tudi letos se bomo dogodka aktivno udeležili predstavniki Slovenskega inovacijskega stičišča in SRIP Zdravje – medicina.

Direktorica SIS EGIZ, Alenka Rožaj Brvar bo na Forumu sodelovala pri diskusiji z naslovom “Vanguard Initiative regions’ pilot activities leading by example in the post-industrial transition” , kjer bo predstavila preliminarne rezultate evropskega projekta Senior Eco-Nect, ki smo ga skupaj s še štirimi člani začeli izvajati 1. 7. 2022.

Regions in post industrial transition programme VI

Kaj je EWRC (European Week of regions and Cities)?

Evropski teden regij in mest je prerasel v eno najpomembnejših in najvplivnejših platform za razpravo o skupnih izzivih evropskih regij in mest. Dogodek združuje pestro skupnost govornikov, odločevalcev in strokovnjakov ter omogoča izmenjavo izkušenj ter mnenj.

Namen dogodka

 • Skupaj razpravljati o izzivih, s katerimi se soočajo evropske regije in mesta ter iskati možne rešitve.
 • Povezovati politike, odločevalce, strokovnjake in izvajalce kohezijske politike z deležniki iz poslovnega, bančnega, nevladnega sektorja, akademskega sveta, EU institucij in medijev.
 • Ponuditi platformo za krepitev zmogljivosti, izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri izvajanju EU kohezijske politike in upravljanju finančnih instrumentov.
 • Spodbujati sodelovanje in mreženje med regijami in mesti.
 • Prispevati k širši razpravi o kohezijski politiki EU z vključevanjem aktualnih raziskav in mnenj tretjih držav ter mednarodnih organizacij.

Kdo so udeleženci dogodka?

 • Evropski, nacionalni, regionalni in lokalni vladni uradniki ter strokovnjaki, ki delajo na področju upravljanja in evalvacije kohezijskih politik.
 • Predstavniki zasebnih podjetij in finančnih institucij.
 • Člani Odbora regij in Evropskega parlamenta, nacionalni, regionalni in lokalni politiki.
 • Akademiki, raziskovalci, podiplomski študenti in strokovnjaki s področja evropske kohezijske politike.
 • Zainteresirana javnost, ki želi izraziti svoja stališča in prispevati k razpravi o prihodnosti Evrope ter svojih regij in mest.
 • Novinarji evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijev.

Postanite lahko tudi partner dogodka – v tem primeru si na spletni strani preberite vodič za partnerje 2023 (tukaj).

Pridružite se dogodku Evropski teden regij in mest, kjer boste prispevali k razpravi o prihodnosti Evrope in njenih regij ter mest. Skupaj gradimo trajnostno in povezano Evropo!