Laboratorij za farmakogenetiko, Inštitut za biokemijo inmolekularno genetiko, UL MF v okviru tedna Univerze v Ljubljani tudi letos vabi na Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko. Srečanje bo potekalo v četrtek, 30. 11. 2023, od 16.00 do 19.00 preko spletne platforme Webex. Udeležba na dogodku je brezplačna.

S tem dogodkom, ki je organiziran v okviru tedna Univerze v Ljubljani, želijo s področjem farmakogenomike in personalizirane medicine ter z delom in dosežki seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in drugih zdravstvene delavce, raziskovalce s področja biomedicine, študente pa tudi bolnike in širšo javnosti.

Letos bo poudarek na predstavitvi vpetosti v evropske projekte, primerov iz klinične prakse in novih rezultatov raziskav bioloških označevalcev pri boleznih, povezanih z izpostavljenostjo azbestu.

registracija na dogodek je možna preko povezave https://forms.gle/AZe244UJYcQ482Q59 . Po registraciji boste prejeli povezavo do videokonference.

PROGRAM

Vabljeni, da se udeležite dogodka.