Evropska komisija je predstavila strategijo za področje naprednih materialov, ki so kot ključna omogočitvena tehnologija pomembni za zeleni in digitalni prehod. Ta predlaga ukrepe na podlagi petih glavnih stebrov, za katere ocenjujejo, da jih je potrebno izvajati skupaj z državami članicami EU, akterji v industriji in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi.

  1. Krepitev evropskega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema na področju naprednih materialov
  2. Pospeševanje dostopa do inovativnih materialov na trgu. To vključuje razvoj »skupne vrednosti materialov«, evropske digitalne infrastrukture za raziskave in inovacije na področju naprednih materialov za pospešitev oblikovanja, razvoja in preskušanja novih naprednih materialov v nadzorovanem okolju, tudi z uporabo umetne inteligence.
  3. Povečanje kapitalskih naložb in dostopa do financiranja. EU namerava v okviru programa Obzorje Evropa vzpostaviti novo partnerstvo z industrijo, katerega cilj je izvedba naložb v višini 500 milijonov evrov za obdobje 2025–2027, pri čemer bo vsaj 250 milijonov evrov prihajalo iz zasebnih virov.
  4. Spodbujanje proizvodnje in uporabe naprednih materialov. To vključuje javna naročila za inovacije, določanje standardov in ustanovitev akademije za napredne materiale z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT).
  5. Ustanovitev sveta za tehnologijo za napredne materiale.

Splošni cilj je vzpostaviti dinamičen, varen in vključujoč ekosistem materialov v Evropi, ki zagotavlja vodilni položaj pri raziskavah in pospešuje inovacije na trgu, hkrati pa zagotavlja trajnost in zaščito zdravja ljudi in okolja.

Pobuda je predvidena kot prvi korak k skupnemu evropskemu pristopu za napredne materiale.

Več informacij lahko prejmete v uradni publikaciji Evropske komisije.