Institut »Jožef Stefan«, Center za razvojno inovacijsko partnerstvo, ki koordinira SRIP ToP, je partner v evropskem projektu ZOOOM, ki razvija praktične poslovne in pravne rešitve za tista podjetja in raziskovalce, ki verjamejo v idejo odprtih (prostih) vsebin (proste/odprte programske vsebine, strojna oprema, podatkovne baze, umetna inteligenca – angl. open software, open hardware, open data, artificial intelligence). Gre torej za inovacije, za katere njihovi lastniki ne uveljavljajo pravic intelektualne lastnine oziroma  jih lahko vsakdo uporablja v okviru prostih licenc.

Vodilni partner projekta je italijanski HUB Innovazione Trentino, v projektu sodeluje 8 evropskih držav. Slovenski partner je poleg IJS, še Univerza na Primorskem.

V okviru projekta bo v torek 26.3.2026 od 9.00 do 14.30 ure potekala mednarodna delavnica z mreženjem (lokacija: Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana), ki bo razdeljena na dva dela:

Ciljna skupina dogodka so predvsem podjetja, start-upi, mladi raziskovalci/znanstveniki in udeleženci podpornega okolja (univerzitetni inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij, resorna ministrstva), ki bi radi izvedeli več o prostih/odprtihvsebinah (programske vsebine, strojna oprema, podatkovne baze, umetna inteligenca), njihovem delovanju v praksi, njihovem vplivu na poslovanje ter o pravnih okvirjih v tem segmentu poslovanja. V prvem delu dogodka bo govora o trendih na področju odprtih tehnologij (“Emerging trends in open technologies), v drugem delu, ki je bolj praktično naravnan, pa o izzivih startup podjetij na področju odprtih tehnologij (“Startups challenges in open technologies). Dogodka se bodo udeležili priznani mednarodni strokovnjaki in podjetniki iz Italije, Finske, Belgije, Danske in drugih držav.

Za udeležbo na dogodku je potrebna registracija na obeh povezavah.